Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

XXVIII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji

W dniach 25-27 października 2021 roku w Szczecinie odbędzie się XXVIII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu 
i Konsumpcji organizowany przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Szczecińskiego. Hasłem przewodnim spotkania jest:
 

Rewolucja 4.0 w Marketingu, Handlu i Konsumpcji

 
Rewolucja 4.0 to nie nowa technologia; to nowe podejście do sposobu odnoszenia sukcesu dzięki postępowi technologicznemu, który jeszcze 10 lat temu nie był możliwy do osiągnięcia. Internet, nowe technologie oraz pojawiające się nowe trendy rynkowe zmieniają zasady funkcjonowania poszczególnych gospodarek (nowa ekonomia) oraz przedsiębiorstw (otwarte modele biznesowe). Kreując rewolucyjne zmiany redefiniują strategie w obszarze marketingu i handlu oraz tworzą nowe trendy w konsumpcji. Kształtują specyficzne środowisko łącząc interakcję online i offline między firmą a klientem. Nie oznacza to odejścia od tradycyjnego ujęcia, tylko konieczność sprawnego i inteligentnego łączenia podejścia tradycyjnego z cyfrowym, aby z jednej strony wzmocnić zaangażowanie klienta, a z drugiej kreować nowe sposoby budowania sukcesu organizacji. Na tym tle Zjazd Katedr ma na celu zainspirować do dyskusji o nowych wyzwaniach, metodach, podejściach i perspektywach dla marketingu, handlu i konsumpcji w dobie Rewolucji 4.0. 
 
Tematyka Zjazdu koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
Innowacje w marketingu, handlu i konsumpcji
Badania rynkowe i marketingowe w dobie Rewolucji 4.0
Organizacja marketingu i handlu 4.0
Dydaktyka marketingu, handlu i konsumpcji w dobie rewolucji 4.0
Pracownik nauki 4.0.
 
XXVIII Zjazdowi Katedr towarzyszyć będzie wiele wartościowych wydarzeń i spotkań. Swoją obecność potwierdzili m.in. prof. A. Parasuraman z Uniwersytetu w Miami – twórca metody SERVQUAL, który wygłosi wykład inauguracyjny oraz Eric Almquist – partner firmy doradczej Bain&Co z Bostonu. Ponadto podczas Zjazdu planowane jest seminarium „Paper development CID group seminar”. Jego celem będzie wsparcie Autorów, przez dyskusję naukową nad zaprezentowanymi pracami badawczymi, w dalszym doskonaleniu i rozwoju pełnych tekstów artykułów, z zamiarem ich zgłoszenia do wysoko punktowanych czasopism naukowych. W seminarium zaplanowany jest udział edytorów czasopism z tzw. impact factorem – prof. Christiana Kowalkowskiego z Linköping University w Szwecji (Journal of Services Marketing, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management) oraz prof. Sharyn Rundle-Thiele z Griffith University w Australii (Journal of Social Marketing).
 
 
Więcej informacji dotyczących Zjazdu znajduje się na stronie www.ZjazdKatedr2020.pl