Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii Jan Bednarczyk

Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2304-2
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


Głównym celem książki jest weryfikacja ukształtowanego w latach 60. XX w. poglądu, że niska inflacja (a właściwie jej brak) może stworzyć w gospodarce rynkowej optymalne warunki dla długookresowego, stabilnego wzrostu gospodarczego przy pełnym zatrudnieniu czynników produkcji (pełnym wykorzystaniu zasobów pracy). Pogląd ten oznacza w praktyce, że kontrolując jedną tylko zmienną makroekonomiczną (wzrost poziomu cen), można wyeliminować większość problemów, z którymi okresowo borykają się gospodarki krajów uprzemysłowionych. Na podstawie tak zarysowanego celu sformułowano tezę, że potencjał polityki bezpośredniego celu inflacyjnego, traktującej utrzymywanie na niskim poziomie wskaźników inflacji jako głównego priorytetu polityki stabilizacyjnej, uległ wyczerpaniu i polityka ta powinna zostać zastąpiona przez nowe rozwiązania wspierające ożywienie i przeciwdziałające stagnacji gospodarczej, przy traktowaniu stabilizacji cen jako ważnego warunku uzupełniającego. Struktura pracy została podporządkowana realizacji tak założonego celu. Po rozdziałach analitycznych, będących próbą niezależnego i zarazem krytycznego spojrzenia na ekonomiczne skutki pełnej stabilności cen oraz umiarkowanej inflacji, następują rozdziały będące weryfikacją sposobów (strategii) reagowania współczesnych gospodarek na zjawiska inflacyjne i wreszcie rozdziały wskazujące na inflację niespowalniającą wzrostu gospodarczego jako alternatywną metodę analizy i formułowania polityki pieniężnej.

Książka jest przeznaczona dla studentów i wykładowców kierunków ekonomicznych oraz praktyków gospodarczych, a także każdego czytelnika zainteresowanego tematyką ekonomii.

Liczba stron 228
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka
Format B5

 

Spis treści

 

Wprowadzenie


1. Kontrowersje wokół postulatu stabilności cen
1. Ekonomiczne skutki stabilności cen — wnioski z analizy porównawczej
1.1. Wpływ na stabilność i dynamikę wzrostu gospodarczego
1.2. Zmiany kosztów w skali makro- i mikroekonomicznej
1.3. Wpływ na oszczędności, realne dochody i ich podział
1.4. Oddziaływanie na równowagi zewnętrzne
2. Reakcje uczestników rynku na umiarkowany wzrost poziomu cen
2.1. Reakcje przedsiębiorców
2.2. Wpływ na zachowania konsumentów
2.3. Wzrost poziomu cen a interes państwa
3. Dynamika cen a skuteczność polityki gospodarczej państwa

 

2. Strategie średniookresowej polityki stabilizacyjnej i ich realizacja od lat 70. XX w.
4. „Eksperyment monetarystyczny” — jego skutki ekonomiczne oraz wpływ na zasady i sposób realizacji polityki pieniężnej
4.1. Polityka pieniężna po pierwszym kryzysie energetycznym lat 1974–1975 i jej ograniczenia
4.2. „Eksperyment monetarystyczny” w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii w latach 1979–1982
4.3. Ewolucja zasad polityki pieniężnej po „eksperymencie monetarystycznym”. Konsensus waszyngtoński
4.4. Reguła Taylora i polityka bezpośredniego celu inflacyjnego
4.5. „Niestandardowe narzędzia” polityki pieniężnej. Luzowanie ilościowe i ogłaszanie zamierzeń/priorytetów
4.6. Polityka pieniężna częścią nowej kombinacji polityki pieniężnej i fiskalnej?
5. Polityka stabilizacji cen w różnych modelach średniookresowej polityki pieniężnej (stabilizacyjnej). Ujęcie teoretyczne i analiza praktyki
5.1. Cele polityki pieniężnej i ich wpływ na równowagę makroekonomiczną
5.2. Alternatywne strategie stabilizacji cen a wyniki gospodarki. Elementy analizy porównawczej
5.2.1. Polityka stabilizacji cen a wzrost gospodarczy i zatrudnienie
5.2.2. Stabilizacja cen a równowaga budżetowa i zadłużenie publiczne
5.2.3. Zakres stabilności cen a inwestycje w majątku trwałym i zagrożenie stagnacją

 

3. Hipoteza inflacji neutralnej jako płaszczyzna analizy i regulacji dynamiki wzrostu cen
6. Ograniczenia polityki apriorycznie ustalonego, niskiego celu inflacyjnego
6.1. Analiza makroekonomiczna 6.2. Polityka niskiej inflacji a równowaga na rynku pracy
6.3. Ocena polityki niskiej inflacji w świetle prawa Okuna
6.4. Problem japonizacji gospodarki
7. Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego jako determinanta polityki pieniężnej banku centralnego
7.1. Problem optymalnej stopy inflacji
7.2. Potrzeba zmiany priorytetów polityki pieniężnej — krytyczna analiza strategii SRF
7.3. Inflacja niespowalniająca wzrostu gospodarczego jako alternatywne narzędzie polityki pieniężnej

 

Zakończenie

 

Aneks

 

Bibliografia

Nasi klienci wybrali także
Zatrudnialność pracobiorcy w elastycznym zarządzaniu ludźmi Polityka stabilizacji cen a przeciwdziałanie recesji. Dylematy współczesnej makroekonomii -15%
Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta mody i stworzyć markę szytą na miarę? -15%
Jacek Kall, Aleksandra Perchla-Włosik, Alicja Raciniewska, Katarzyna Sempruch-Krzemińska
Marka modowa. Jak zrozumieć konsumenta mody i stworzyć markę szytą na miarę?
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań -15%
Ryszard Knosala, Barbara Wasilewska, Anna Boratyńska-Sala
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Ocena ryzyka wdrażania innowacji -15%
Ryszard Knosala, Anna M. Deptuła
Ocena ryzyka wdrażania innowacji
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl