Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Analiza sprawozdań finansowych Edward Nowak

Analiza sprawozdań finansowych
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2256-4
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN


Sprawozdania finansowe są najważniejszym źródłem informacji o rezultatach działalności jednostki gospodarczej. Autor przedstawił ogólne zagadnienia analizy sprawozdań finansowych (w tym: system sprawozdawczości finansowej, założenia analizy sprawozdań finansowych, metody analizy ekonomicznej wykorzystywane w analizie sprawozdań finansowych), zestawienia składające się na sprawozdanie finansowe (w tym: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie finansowe) oraz zastosowanie wskaźników finansowych do opisu sytuacji finansowej jednostki gospodarczej (w tym: wskaźniki rentowności, wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki rotacji). W książce uwzględniono zmiany w sprawozdawczości finansowej wprowadzone nowelizacjami ustawy o rachunkowości z 2014 r. i 2015 r., a obowiązujące od 2016 r.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, finansów i rachunkowości, słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników kursów i szkoleń z wymienionych dziedzin. Może też być przydatna dla praktyków: analityków finansowych, menedżerów, przedsiębiorców.

Liczba stron 314
Rok wydania 2017
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie IV
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Ogólna charakterystyka sprawozdań finansowych
1.1. Istota sprawozdań finansowych
1.2. Znaczenie sprawozdań finansowych
1.3. Elementy sprawozdania finansowego
1.4. Cele i zakres badania sprawozdań finansowych

 

2. Regulacje dotyczące sprawozdawczości finansowej
2.1. Rodzaje uregulowań sprawozdawczości finansowej
2.2. Sprawozdawczość finansowa a zasady prawidłowej rachunkowości
2.3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
2.4. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące sprawozdawczości finansowej
2.5. Polskie regulacje rachunkowości
2.6. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych

 

3. Podstawy analizy sprawozdań finansowych
3.1. Zakres analizy finansowej
3.2. Istota i cele analizy sprawozdań finansowych
3.3. Czytanie sprawozdań finansowych
3.4. Porównywalność danych zawartych w sprawozdaniach finansowych
3.5. Użytkownicy informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych

 

4. Przegląd metod analizy finansowej
4.1. Klasyfikacja metod analizy finansowej
4.2. Analiza struktury sprawozdań finansowych
4.3. Mierniki dynamiki
4.4. Analiza wskaźnikowa
4.5. Metody badan´ przyczynowych
4.6. Analiza regresji i korelacji
4.7. Wielowymiarowa analiza porównawcza

 

5. Bilans i jego analiza
5.1. Istota bilansu
5.2. Charakterystyka aktywów bilansu
5.3. Charakterystyka pasywów bilansu
5.4. Wycena składników aktywów i pasywów
5.5. Analiza struktury i dynamiki bilansu
5.6. Analiza powiązań aktywów i pasywów

 

6. Rachunek zysków i strat
6.1. Istota i sposoby zestawiania rachunku zysków i strat
6.2. Układ rachunku zysków i strat
6.3. Przychody i zyski
6.4. Koszty i straty oraz obciążenia wyniku finansowego
6.5. Analiza dynamiki i struktury rachunku zysków i strat

 

7. Rachunek przepływów pieniężnych
7.1. Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych
7.2. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
7.3. Analiza struktury przepływów pieniężnych
7.4. Wskaźnikowa analiza przepływów pieniężnych

 

8. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.1. Istota i cele zestawienia
8.2. Struktura zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.3. Przyczyny zmian w kapitale (funduszu) własnym
8.4. Analiza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym

 

9. Pojemność informacyjna innych sprawozdań
9.1. Informacja dodatkowa
9.2. Sprawozdanie z działalności jednostki
9.3. Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
9.4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

 

10. Sprawozdawczość finansowa jednostek gospodarczych mikro i małych
10.1. Zasada proporcjonalności w sprawozdawczości finansowej
10.2. Klasyfikacja jednostek gospodarczych ze względu na wielkość
10.3. Sprawozdawczość finansowa jednostek mikro
10.4. Sprawozdawczość finansowa małych jednostek

 

11. Wskaźnikowa analiza rentowności
11.1. Pojęcie rentowności
11.2. Wskaźniki rentowności aktywów
11.3. Wskaźniki rentowności sprzedaży
11.4. Wskaźniki rentowności kapitałów
11.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
11.6. Układy piramidalne wskaźników rentowności

 

12. Analiza płynności finansowej
12.1. Pojęcie i znaczenie płynności finansowej
12.2. Wskaźniki płynności finansowej
12.3. Analiza kapitału obrotowego
12.4. Analiza upłynnienia aktywów

 

13. Analiza sprawności działania
13.1. Sprawność działania i rotacja zasobów
13.2. Wskaźniki rotacji aktywów
13.3. Wskaźniki rotacji kapitałów
13.4. Cykl środków pieniężnych

 

14. Analiza wspomagania finansowego
14.1. Wybór źródeł finansowania
14.2. Analiza poziomu zadłużenia
14.3. Analiza wypłacalności
14.4. Dźwignia finansowa

 

15. Ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności
15.1. Znaczenie zdolności do kontynuowania działalności
15.2. Symptomy zagrożenia kontynuowania działalności
15.3. Przewidywanie sytuacji finansowej
15.4. Analiza dyskryminacyjna w badaniach zdolności do kontynuowania działalności

 

Literatura

 

Indeks

Nasi klienci wybrali także
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie Analiza sprawozdań finansowych -15%
Wiktor Gabrusewicz
Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem -15%
Dorota Jelonek
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie -15%
Redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Cena po rabacie: 59.42 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl