Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka Krzysztof Surówka

Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Teoria i praktyka
Produkt niedostępny

ISBN: 978-83-208-2077-5
Cena katalogowa: 54.90 PLN
Cena po rabacie:  46.67 PLN
Oszczędzasz: 8.23 PLN

Książka obejmuje wiedzę dotyczącą samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie planowania budżetu, kształtowania dochodów, realizacji zadań publicznych oraz zadłużania się. Autor przedstawił teoretyczne podstawy samodzielności finansowej samorządu terytorialnego, zakres tej samodzielności na etapie tworzenia budżetu, źródła dochodów samorządu terytorialnego, realizację zadań publicznych a samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie zaciągania długu publicznego.

 

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się finansami publicznymi oraz organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Liczba stron 180
Rok wydania 2013
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział I. Teoretyczne uwarunkowania samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
1. Przegląd teorii samorządu terytorialnego
2. Istota i zakres samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
3. Samodzielność dochodowa a adekwatność dochodów samorządu terytorialnego do jego zadań
4. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego oraz Europejskiej Karcie Samorządu Regionalnego

 

Rozdział II. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce na etapie tworzenia budżetu
1. Konstrukcja budżetu jednostki samorządu terytorialnego
2. Zmiany w procedurze budżetowej w Polsce po roku 1998 a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
Samodzielność finansowa władz samorządowych na etapie planowania dochodów i wydatków budżetu
Uprawnienia władzy stanowiącej i wykonawczej samorządu terytorialnego w procedurze budżetowej
Szczegółowość uchwały budżetowej a samodzielność władz samorządowych w prowadzeniu gospodarki finansowej
Zakres samodzielności władz samorządu terytorialnego na etapie wykonywania budżetu
Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej dla racjonalnego planowania działalności samorządu terytorialnego
3. Ocena zakresu samodzielności finansowej władz JST w procedurze budżetowej

 

Rozdział III. Źródła dochodów a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce
1. Samodzielność władz samorządowych w zakresie dochodów z podatków i opłat lokalnych
2. Udziały w podatkach centralnych a problem samodzielności finansowej samorządu terytorialnego
3. Zakres samodzielności władz samorządowych w dziedzinie pozyskiwania dochodów z mienia
4. Transfery z budżetu państwa i z funduszy celowych a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
5. Analiza empiryczna wpływu zmian w dochodach samorządu terytorialnego po roku 1998 na jego samodzielność finansową
Kierunki zmian
Zmiany w systemie zasilania finansowego gmin po roku 1998 a ich samodzielność finansowa
Analiza dochodów miast na prawach powiatów w latach 1999–2011
Ewolucja dochodów powiatów w latach 1999–2011 a ich samodzielność finansowa
Ewolucja zasilania finansowego województw samorządowych w Polsce w latach 1999–2011
6. Proponowane kierunki zmian systemu finansowania samorządu terytorialnego a zasady samodzielności finansowej i adekwatności

 

Rozdział IV. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego w Polsce a realizacja zadań publicznych
1. Problem zakresu swobody decyzyjnej władz samorządowych
2. Nadzór i kontrola a samodzielność finansowa samorządu terytorialnego
3. Zróżnicowana samodzielność samorządu terytorialnego a rodzaje realizowanych zadań
4. Wskaźniki samodzielności wydatkowej jednostek samorządu terytorialnego
5. Analiza wydatków według poziomu samorządu terytorialnego w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych gmin w latach 1999-2011
Struktura wydatków budżetowych miast na prawach powiatu w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych powiatów w latach 1999–2011
Struktura wydatków budżetowych województw samorządowych w latach 1999–2011
6. Zależności między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
7. Samodzielność finansowa samorządu terytorialnego poprzez wybór właściwej formy organizacyjnej świadczenia usług publicznych

 

Rozdział V. Samodzielność samorządu terytorialnego w zakresie zaciągania długu publicznego w Polsce
1. Przyczyny zadłużania się samorządu terytorialnego
2. Granice zadłużania się a problem samodzielności władz samorządowych
3. Ocena polityki zadłużania się jednostek samorządowych w Polsce oraz jej konsekwencje dla sektora finansów publicznych
4. Konsekwencje wykonawczych uregulowań prawnych ograniczających samodzielność finansową samorządu terytorialnego

 

Zakończenie

 

Bibliografia

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl