Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Komercjalizacja produktów żywnościowych Redakcja naukowa Bogdan Sojkin

Komercjalizacja produktów żywnościowych
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2026-3
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN

We współczesnych gospodarkach coraz częściej mamy do czynienia z postępującymi procesami komercjalizacji różnych produktów. Dotyczy to także produktów żywnościowych. Autorzy przedstawili: pojęcie i elementy komercjalizacji produktów (w tym produktów żywnościowych), uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych w przedsiębiorstwie, procesy komercjalizacji produktów żywnościowych w polskich przedsiębiorstwach, zachowania konsumenta wobec innowacji produktowych na rynku żywności, modelowanie procesu komercjalizacji produktów żywnościowych w Polsce.

Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych badających zachowania konsumentów, a także studentów ekonomii, zarządzania, marketingu.
Liczba stron 248
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Komercjalizacja produktu jako proces rynkowy
1.1. Rozwój nowego produktu jako proces innowacyjny
1.2. Pojęcie i składowe komercjalizacji produktu jako procesu rynkowego
1.3. Kluczowe elementy procesu komercjalizacji produktów żywnościowych

Rozdział 2
Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych
w przedsiębiorstwie
2.1. Przesłanki komercjalizacji żywności
2.2. Konsument jako czynnik warunkujący proces komercjalizacji produktów
żywnościowych
2.3. Prawne i technologiczne determinanty komercjalizacji produktu żywnościowego

Rozdział 3
Komercjalizacja innowacji produktowych w przedsiębiorstwach
na polskim rynku produktów żywnościowych
3.1. Przesłanki i metodyka procesu badawczego w przedsiębiorstwach na polskim
rynku żywnościowym
3.2. Proces rozwoju innowacji produktowych w przedsiębiorstwach na polskim
rynku żywnościowym
3.3. Proces komercjalizacji produktów w badanych przedsiębiorstwach

Rozdział 4
Konsument jako determinanta procesu komercjalizacji produktu
żywnościowego
4.1. Przesłanki i metodyka badań zachowań konsumentów na rynku produktów
żywnościowych
4.2. Determinanty procesu postrzegania przez konsumentów innowacji produktowych
na rynku żywności
4.3. Wyznaczniki procesu akceptacji innowacji na rynku produktów żywnościowych

Rozdział 5
Modelowanie procesu komercjalizacji produktów żywnościowych
w Polsce
5.1. Modele rozwoju nowego produktu żywnościowego – spojrzenie branżowe
5.2. Komercjalizacja nowych produktów żywnościowych w świetle badań polskiego
rynku (wybrane branże)
5.3. Komercjalizacja nowych produktów żywnościowych a proces akceptacji
konsumenta

Bibliografia

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl