Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele Tomasz Zalega

Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2022-5
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


Konsumpcja jest istotnym elementem składowym rzeczywistości społeczno-gospodarczej, uwarunkowanej splotem czynników, do których można zaliczyć m.in. globalizację podziału pracy i wiedzy, narastanie ryzyka gospodarczego i finansowego, zmiany demograficzne, a także wyłanianie się nowego porządku ekonomicznego i politycznego. Konsumpcja stała się jedną z ważniejszych kategorii nie tylko w ekonomii, ale także w innych dyscyplinach społecznych, szczególnie w socjologii, psychologii czy antropologii. Interdyscyplinarne ujęcie konsumpcji pozwala na zrozumienie preferencji i zachowań gospodarstw domowych podejmujących decyzje konsumpcyjne. Autor, widząc ogromną rolę konsumpcji we współczesnej gospodarce, omawia m.in. potrzeby konsumenta i sposoby ich zaspokajania, cechy gospodarstwa domowego, uwarunkowania konsumpcji, nowe trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów, teorie konsumpcji oraz mierniki pomiaru konsumpcji.

Książka jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych i socjologicznych, ale może być ona również przydatna studentom psychologii, dziennikarstwa, politologii, kulturoznawstwa, a także prawa i administracji. Zainteresuje ona słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu zachowań indywidualnych podmiotów na rynku oraz menedżerów.

Liczba stron 296
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

ROZDZIAŁ 1
ISTOTA KONSUMPCJI I ZACHOWANIA SIĘ KONSUMENTA
1.1. Pojęcie konsumpcji
1.2. Rodzaje i formy konsumpcji
1.3. Treść i zakres pojęcia „zachowanie się konsumenta”
1.4. Dylematy racjonalności zachowań konsumentów na rynku
1.4.1. Racjonalność zachowań konsumentów
1.4.2. Irracjonalność zachowań konsumentów

ROZDZIAŁ 2
POTRZEBY I SPOSOBY ICH ZASPOKAJANIA
2.1. Potrzeby jako podstawa zachowania się konsumenta
2.1.1. Geneza i mechanizm rozwoju potrzeb
2.1.2. Właściwości potrzeb ludzkich
2.2. Hierarchizacja potrzeb konsumpcyjnych
2.3. Środki służące zaspokajaniu potrzeb konsumpcyjnych
2.4. Potrzeby konsumpcyjne a popyt

ROZDZIAŁ 3
GOSPODARSTWO DOMOWE JAKO PODMIOT KONSUMPCJI
3.1. Geneza i pojęcie gospodarstwa domowego
3.2. Istota, funkcje i zakres działania gospodarstwa domowego
3.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych

ROZDZIAŁ 4
UWARUNKOWANIA KONSUMPCJI I NOWE TRENDY W ZACHOWANIACH GOSPODARSTW DOMOWYCH
4.1. Determinanty określające potrzeby i zachowania gospodarstw domowych
4.2. Czynniki biologiczne
4.3. Czynniki ekonomiczne
4.4. Czynniki społeczno-psychologiczne
4.5. Czynniki kulturowe
4.6. Nowe trendy w zachowaniach gospodarstw domowych
4.7. Makrotrendy a zachowania gospodarstw domowych

ROZDZIAŁ 5
TEORIE KONSUMPCJI
5.1. Teorie konsumpcji — wprowadzenie
5.2. Mikroekonomiczne teorie konsumpcji
5.2.1. Teoria użyteczności kardynalnej
5.2.2. Teoria użyteczności ordynalnej (porządkowej)
5.2.3. Nadwyżka konsumenta A. Marshalla i J. Dupuita
5.2.4. Teoria ujawnionych preferencji P.A. Samuelsona
5.2.5. Teoria adekwatności konsumpcji K.J. Lancastera
5.2.6. Teoria konsumpcji w ujęciu T.B. Veblena
5.2.7. Teoria konsumpcji G.S. Beckera
5.2.8. Koncepcja homo satisfaciendus H.A. Simona
5.2.9. Koncepcja racjonalności selektywnej H. Leibensteina
5.3. Makroekonomiczne teorie konsumpcji
5.3.1. Hipoteza dochodu absolutnego J.M. Keynesa
5.3.2. Teoria dochodu względnego J.S. Duesenberry’ego
5.3.3. Teoria wyboru międzyokresowego I. Fishera
5.3.4. Hipoteza dochodu permanentnego M. Friedmana
5.3.5. Hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego i A.K. Ando
5.3.6. Rozszerzony model cyklu życia i modele pochodne
5.3.7. Behawioralna hipoteza cyklu życia H.M. Shefrina i R.H. Thalera
5.4. Psychologiczne teorie konsumpcji
5.4.1. Koncepcja zachowania konsumenta J. Lasourne’a
5.4.2. Psychologiczna teoria konsumpcji G. Katony

ROZDZIAŁ 6
MODELE I TEORIE RYNKOWYCH ZACHOWAŃ KONSUMENTÓW
6.1. Istota modeli zachowań konsumentów
6.2. Zintegrowane modele zachowania konsumenta
6.2.1. Model zachowania konsumenta A.R. Andreasena
6.2.2. Model podejmowania decyzji F.M. Nicosii
6.2.3. Model uczenia się konsumenta J.A. Howarda i J.N. Shetha
6.2.4. Decyzyjny model zachowania konsumenta T. Rosaniego
6.2.5. Model zachowania konsumenta według J.F. Engla, D.T. Kollata i R.D. Blackwella
6.2.6. Teoria zachowania się konsumenta F. Hansena
6.3. Empiryczne modele zachowania konsumenta
6.3.1. Teoria przemyślanego działania M. Fishbeina i I. Ajzena
6.3.2. Model strukturalny procesu decyzyjnego J.R. Bettmana
6.3.3. Model zachowań konsumenta J.P. Petera i J.C. Olsona
6.3.4. Model TOTE G.A. Millera, E. Galantera i K.H. Pribrama
6.3.5. Model organizacyjny zachowania konsumenta J.C. Mowena
6.4. Kompensacyjne modele preferencji

ROZDZIAŁ 7
MIERNIKI POMIARU KONSUMPCJI I ICH KLASYFIKACJA
7.1. Mierniki konsumpcji — wprowadzenie
7.2. Mierniki wzorcowe
7.3. Mierniki przeliczeniowe
7.4. Mierniki struktury konsumpcji i mierniki dynamiki konsumpcji
7.5. Mierniki agregatowe i mierniki współzależności
7.6. Modele ekonometryczne

Bibliografia

Produkty powiązane (2)
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce Konsumpcja. Determinanty, teorie i modele -15%
Redakcja naukowa Alicja Kusińska
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce
Cena po rabacie: 46.67 PLN
Zachowania konsumentów na rynku -15%
Leszek Rudnicki
Zachowania konsumentów na rynku
Cena po rabacie: 50.92 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl