Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Polityka innowacyjna Redakcja naukowa Tomasz Geodecki, Łukasz Mamica

Polityka innowacyjna
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2166-6
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


We współczesnym świecie rośnie znaczenie innowacyjności jako głównego czynnika przewagi konkurencyjnej. Coraz większa jest zatem rola polityki innowacyjnej, która staje się jednym z najważniejszych narzędzi stymulowania rozwoju. W książce przedstawiono istotę innowacyjności i polityki innowacyjnej, wpływ innowacji na rozwój gospodarczy, metodykę pomiaru działalności innowacyjnej, instrumenty polityki innowacyjnej i ich klasyfikacje, narodowy i regionalny system innowacji, znaczenia miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego, instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej. Wiele miejsca poświęcono w niej także ochronie własności intelektualnej oraz przemysłom kreatywnym.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania publicznego, administracji, gospodarki publicznej, polityki społecznej, ekonomii i zarządzania.

Liczba stron 204
Rok wydania 2014
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

Autorzy

 

Rozdział 1. Istota i pojęcie innowacyjności oraz polityki innowacyjnej
Łukasz Mamica
1.1. Wprowadzenie
1.2. Pojęcie, rodzaje i cele innowacji
1.3. Podstawowa charakterystyka polityki innowacyjnej
1.4. Rys rozwojowy polityki innowacyjnej po II wojnie światowej
1.5. Źródła innowacji
1.6. Kapitał ludzki jako podstawowy zasób w rozwoju innowacyjności
1.7. Podsumowanie
1.8. Pytania i zadania podsumowujące
1.9. Bibliografia

 

Rozdział 2. Innowacje a wzrost gospodarczy
Tomasz Geodecki
2.1. Wprowadzenie
2.2. Innowacje jako główna przyczyna rozwoju gospodarczego w teorii J.A. Schumpetera
2.3. Makroekonomia zmiany technicznej: postęp techniczny i jego waga dla wzrostu gospodarczego
2.4. Działalność badawczo-rozwojowa jako główny czynnik innowacyjności gospodarek
2.5. Zmiana technologiczna i jej determinanty na gruncie krytycznego rozwinięcia teorii wzrostu R. Solowa
2.6. Czynniki konwergencji: transfer technologii i instytucjonalne otoczenie działalności gospodarczej
2.7. Podsumowanie
2.8. Pytania i zadania podsumowujące
2.9. Bibliografia

 

Rozdział 3. Metodyka pomiaru działalności innowacyjnej
Tomasz Geodecki
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wskaźniki działalności badawczo-rozwojowej i jej efektów
3.3. Bezpośrednie wskaźniki działalności innowacyjnej: metodologia Oslo i Badanie Innowacji we Wspólnocie
3.4. Wskaźniki produktywności czynników
3.5. Złożone wskaźniki innowacyjności
3.6. Podsumowanie
3.7. Pytania i zadania podsumowujące
3.8. Bibliografia

 

Rozdział 4. Źródła i cele polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej
Tomasz Geodecki, Łukasz Bajak
4.1. Wprowadzenie
4.2. Polityka naukowa, technologiczna i naukowo-technologiczna
4.3. Przesłanki wyodrębnienia polityki innowacyjnej
4.4. Polityka innowacyjna w ujęciu ewolucyjnym
4.5. Cele i instrumenty współczesnej polityki innowacyjnej
4.6. Klasyfikacja instrumentów współczesnej polityki innowacyjnej
4.7. Podsumowanie
4.8. Pytania i zadania podsumowujące
4.9. Bibliografia

 

Rozdział 5. Polityka innowacyjna z perspektywy systemów innowacyjnych: narodowy i regionalny system innowacji
Piotr Kopyciński
5.1. Wprowadzenie
5.2. Systemy innowacyjne: podstawowe informacje
5.3. Narodowy system innowacji
5.4. Regionalny system innowacji
5.5. Podsumowanie
5.6. Pytania i zadania podsumowujące
5.7. Bibliografia

 

Rozdział 6. Znaczenie miast w kreowaniu innowacyjności oraz rozwoju regionalnego i lokalnego
Michał Kudłacz
6.1. Wprowadzenie
6.2. Innowacyjność jako składowa rozwoju lokalnego i regionalnego w Polsce
6.3. Problematyka innowacyjności w kontekście teorii rozwoju regionalnego
6.4. Sieciowa interpretacja związków metropolii z rozwojem regionu
6.5. Analiza przestrzenna potencjału innowacyjnego w Polsce
6.6. Pytania i zadania podsumowujące
6.7. Bibliografia

 

Rozdział 7. Instytucjonalny wymiar polityki innowacyjnej
Piotr Feczko, Maciej Gnela
7.1. Wprowadzenie do zadań sektora publicznego względem sfery innowacji
7.2. Administracja rządowa a innowacje
7.3. Samorząd terytorialny a sfera innowacji
7.4. Wspieranie innowacyjności przez unijny sektor publiczny i jego instytucje zależne
7.5. Pytania i zadania podsumowujące
7.6. Bibliografia

 

Rozdział 8. Prawna ochrona własności intelektualnej
Bartłomiej Biga
8.1. Wprowadzenie
8.2. Źródła prawa własności intelektualnej
8.3. Ochrona wynalazków: patenty
8.4. Inne przedmioty ochronny prawa własności przemysłowej
8.5. Prawo autorskie
8.6. Podsumowanie
8.7. Pytania i zadania podsumowujące
8.8. Bibliografia

 

Rozdział 9. Przemysły kreatywne
Łukasz Mamica
9.1. Wprowadzenie
9.2. Specyfika przemysłów kreatywnych
9.3. Ekonomiczny i pozaekonomiczny wymiar przemysłów kreatywnych
9.4. Determinanty sukcesu funkcjonowania przemysłów kreatywnych
9.5. Kultura i sztuka jako baza dla rozwoju przemysłów kreatywnych
9.6. Miasta kreatywne
9.7. Podsumowanie
9.8. Pytania i zadania podsumowujące
9.9. Bibliografia

 

Rozdział 10. Wzornictwo przemysłowe jako źródło przewagi innowacyjnej
Łukasz Mamica
10.1. Wprowadzenie
10.2. Pojęcie designu oraz obszary tworzenia wartości dodanej przez jego wykorzystanie
10.3. Rys historyczny rozwoju wzornictwa przemysłowego w Polsce
10.4. Ekonomiczny wymiar wzornictwa przemysłowego
10.5. Polityka w zakresie wsparcia rozwoju designu
10.6. Wartość designu z perspektywy konsumentów
10.7. Podsumowanie
10.8. Pytania i zadania podsumowujące
10.9. Bibliografia

W zestawie taniej

Polityka innowacyjna + Zarządzanie innowacjami
cena pakietu:
106,09 zł   79,00 zł 26% rabatu, : 27.09 zł
Produkty powiązane (2)
Innowacje w organizacji Polityka innowacyjna -15%
Władysław Janasz, Katarzyna Kozioł-Nadolna
Innowacje w organizacji
Cena po rabacie: 42.42 PLN
Zarządzanie innowacjami -15%
Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała
Zarządzanie innowacjami
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Nasi klienci wybrali także
Zarządzanie dokonaniami w organizacjach Polityka innowacyjna -15%
Redakcja naukowa Edward Nowak
Zarządzanie dokonaniami w organizacjach
Cena po rabacie: 46.67 PLN
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie -15%
Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla
Prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Rachunek kosztów i wyników -15%
Ksenia Czubakowska
Rachunek kosztów i wyników
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Statystyka dla studiów licencjackich -15%
Jarosław Podgórski
Statystyka dla studiów licencjackich
Cena po rabacie: 53.47 PLN
Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie -15%
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl