Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 1
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2305-9
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN


Strategie przedsiębiorstw ewoluują wraz z rozwojem teorii zarządzania strategicznego i pojawiających się razem z nią nowych koncepcji, modeli i spojrzeń. Takim stosunkowo nowym podejściem do rozwoju przedsiębiorstw jest koncepcja ambidexterity, zakładająca jednoczesność działań eksploracyjnych i eksploatacyjnych, co ma zapewnić firmie sukces i względnie trwałą przewagę konkurencyjną. Pojawia się tu jednak pytanie, czy strategia oburęczna jest właściwa dla wszystkich przedsiębiorstw, a jeśli nie, to co warunkuje jej wybór. Poszukując na nie odpowiedzi, Autorka:

 

- definiuje strategię oburęczną przez pryzmat: podstawowych wyborów strategicznych związanych z wyborem celów firmy, domeny produktowo-rynkowej, źródeł przewagi konkurencyjnej oraz podejścia do tworzenia i realizacji strategii;

 

- identyfikuje i systematyzuje antecedencje wyboru strategii ambidexterity oraz efekty jej realizacji;

 

- dokonuje oceny wyborów strategicznych przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce z perspektywy wpływu poszczególnych antecedencji i osiąganych wyników, dostarczając tym samym wiedzy i wskazówek, w jakich okolicznościach wybór strategii ambidexterity przynosi najlepsze rezultaty.

 

Książka wskazuje dotychczasowe ustalenia badawcze, nadal istniejące luki poznawcze oraz kierunki dalszych badań. W związku z tym jest przeznaczona dla środowisk naukowych, doktorantów i studentów zarządzania oraz szerokiego grona kadry kierowniczej, która w swych działaniach musi dokonywać trudnych wyborów strategicznych ukierunkowanych, z jednej strony, na wzrost efektywności przedsiębiorstwa, z drugiej zaś na poszukiwanie nowych ścieżek rozwoju.

Liczba stron 274
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Ambidexterity jako koncepcja rozwoju współczesnego przedsiębiorstwa
1.1. Istota współczesnej strategii przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie, sposoby i poziomy ambidexterity w organizacji
1.3. Przegląd badań nad ambidexterity w zarządzaniu strategicznym
1.4. Wybory strategiczne przedsiębiorstw z perspektywy ambidexterity
1.5. Podsumowanie

 

2. Antecedencje wyboru strategii ambidexterity a efektywność jej realizacji
2.1. Niepewność otoczenia
2.2. Uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne
2.2.1. Uwarunkowania zasobowe
2.2.2. Uwarunkowania strukturalne
2.2.3. Kontekst organizacyjny
2.2.4. Wielkość i wiek przedsiębiorstwa
2.3. Przywództwo strategiczne
2.4. Ambidexterity a efektywność przedsiębiorstwa
2.5. Podsumowanie

 

3. Metodyka badań
3.1. Cel, zakres i metoda badań empirycznych
3.1.1. Badania pilotażowe
3.1.2. Dobór próby
3.1.3. Obciążenia i ograniczenia badań empirycznych
3.2. Model badawczy i pomiar zmiennych
3.2.1. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa z perspektywy ambi¬dexterity
3.2.2. Antecedencje wyboru strategii
3.2.3. Efekty z realizacji strategii — efektywność przedsiębior¬stwa
3.3. Miary i narzędzia analizy statystycznej
3.4. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
3.5. Podsumowanie

 

4. Strategia ambidexterity w ujęciu empirycznym — wyniki badań
4.1. Strategie rozwoju badanych przedsiębiorstw
4.2. Antecedencje i efektywność realizacji strategii badanych firm
4.3. Związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy wyborem strategiiambidexterity, jej uwarunkowaniami i efektywnością
4.4. Dyskusja wyników badań i implikacje menedżerskie
4.5. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Załącznik — kwestionariusz ankiety

 

Spis rysunków

 

Spis tablic

 

Bibliografia

Nasi klienci wybrali także
Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie -15%
Marta Juchnowicz
Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania
Cena po rabacie: 46.67 PLN
Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój -15%
Redakcja naukowa Jarosław Witkowski, Anna Baraniecka
Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Ocena ryzyka wdrażania innowacji -15%
Ryszard Knosala, Anna M. Deptuła
Ocena ryzyka wdrażania innowacji
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem -15%
Dorota Jelonek
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru -15%
Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek
Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl