Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Zarządzanie wiedzą Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan

Zarządzanie wiedzą
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2015-7
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


We współczesnej gospodarce o sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa często przesądza wiedza zgromadzona przez jego pracowników oraz zawarta w danych przez nie gromadzonych. W podręczniku została zawarta wiedza dotycząca umiejętności formułowania problemów i wykorzystania metod zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Autorzy przedstawili: podstawowe informacje dotyczące zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie, wybrane narzędzia zarządzania wiedzą (logika rozmyta, systemy eksperckie, drążenie danych), konkretne przypadki zastosowań biznesowych. Szczególny nacisk autorzy położyli na przekazanie praktycznych umiejętności projektowania i efektywnego wykorzystania informatycznych systemów analityki biznesowej do wspierania analiz finansowych, marketingowych i rynkowych w celu zwiększenia wartości przedsiębiorstwa oraz podniesienia jego konkurencyjności.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów zarządzania w wyższych uczelniach rożnych typów.
Liczba stron 312
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy zarządzania wiedzą
1.1. Społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo wiedzy
1.1.1. Od społeczeństwa przemysłowego do społeczeństwa wiedzy
1.1.2. Istota i cechy społeczeństwa informacyjnego
1.1.3. Skutki społeczno-gospodarcze zmian
1.1.4. Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym
1.1.5. Społeczeństwo informacyjne w Polsce i na świecie
1.2. Znaczenie wiedzy w otoczeniu gospodarczym
1.2.1. Dane — informacja — wiedza
1.2.2. Okrężny obieg wiedzy
1.2.3. Wiedza jako zasób, ekonomika wiedzy
1.3. Zasoby wiedzy w przedsiębiorstwie — klasyfikacja, główne składniki, proces uczenia się organizacji
1.3.1. Klasyfikacja wiedzy
1.3.2. Szacowanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie
1.3.3. Ewoluowanie przedsiębiorstw—organizacje uczące się i sieciowe
1.3.4. Pracownik w nowym modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa
1.4. Rola i znaczenie zarządzania wiedzą
1.4.1. Rozwój zarządzania wiedzą
1.4.2. Istota zarządzania wiedzą
1.4.3. Metody, techniki i strategie zarządzania wiedzą
1.4.4. Ilościowe a jakościowe zarządzanie wiedzą
1.4.5. Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna
1.5. Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą
1.5.1. Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia
1.5.2. Zarządzanie wiedzą o klientach
1.5.3. Wiedza w systemach rozproszonych i organizacjach sieciowych
1.6. Pytania kontrolne

Rozdział 2. Zarządzanie wiedzą w praktyce
2.1. Kluczowe procesy zarządzania wiedzą
2.1.1. Lokalizowanie zasobów wiedzy
2.1.2. Pozyskiwanie wiedzy
2.1.3. Zachowywanie wiedzy
2.1.4. Stosowanie wiedzy
2.1.5. Przykłady wybranych procesów zarządzania wiedzą
2.2. Rozwijanie wiedzy
2.2.1. Wiedza a innowacje w przedsiębiorstwach
2.2.2. Procedury rozwoju wiedzy
2.2.3. Przykłady zastosowań rozwiązań informatycznych w rozwoju wiedzy
2.3. Poziomy zarządzania wiedzą
2.3.1. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie przedsiębiorstwem
2.3.2. Zarządzanie normatywne, strategiczne i operacyjne
2.3.3. Studium przypadku zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
2.4. Pytania kontrolne

Rozdział 3. Projektowanie systemów ekspertowych
3.1. Procesy przetwarzania wiedzy
3.1.1. Formy wiedzy w przedsiębiorstwie
3.1.2. Etapy procesu przetwarzania wiedzy
3.2. Systemy ekspertowe — istota, struktura i działanie
3.2.1. Istota systemu ekspertowego i różnice w stosunku do innych rozwiązań
3.2.2. Rozwój systemów ekspertowych
3.2.3. Klasyfikacja systemów ekspertowych
3.2.4. Struktura i zasada działania systemu ekspertowego
3.3. Identyfikacja problemów dla systemów ekspertowych
3.3.1. Cechy charakterystyczne problemów rozwiązywanych za pomocą systemów ekspertowych
3.3.2. Ocena celowości budowania systemu ekspertowego dla wybranego problemu — koszty a zyski
3.3.3. Studium przypadku opłacalności wdrożenia systemu ekspertowego
3.4. Proces pozyskiwania wiedzy do systemu ekspertowego
3.4.1. Metody pozyskiwania wiedzy
3.4.2. Przykłady opracowań formularzy pozyskiwania wiedzy
3.4.3. Przykłady zastosowań drzew decyzyjnych
3.4.4. Ramowe koncepcje uczenia się organizacji na przykładach przedsiębiorstw
3.5. Metody reprezentacji wiedzy
3.5.1. Deklaratywne metody reprezentacji wiedzy
3.5.2. Proceduralne metody reprezentacji wiedzy
3.6. Zapis baz wiedzy w systemie ekspertowym .
3.6.1. Przykład zastosowania systemu PC-Shell w technologicznym przygotowaniu produkcji
3.6.2. Przykład zastosowania języka PROLOG w zapisie wiedzy w systemie ekspertowym
3.7. Weryfikacja baz wiedzy
3.7.1. Eliminowanie nadmiarowości wiedzy
3.7.2. Usuwanie sprzeczności wiedzy
3.7.3. Badania kompletności baz wiedzy
3.8. Zastosowanie systemów uczenia się maszyn w bazach wiedzy
3.8.1. Metody uczenia się maszyn
3.8.2. Przykłady zastosowań systemów uczących się
3.9. Pytania kontrolne

Rozdział 4. Zastosowanie logiki rozmytej w budowie systemów zarządzania wiedzą
4.1. Elementy logiki rozmytej w reprezentacji wiedzy
4.1.1. Metody reprezentacji wiedzy z wykorzystaniem zbiorów rozmytych
4.1.2. Zastosowanie współczynników pewności w reprezentacji wiedzy
4.2. Wnioskowanie rozmyte
4.2.1. Modele rozmyte w systemach zarządzania wiedzą
4.2.2. Metody wnioskowania rozmytego
4.3. Systemy rozmyte
4.3.1. Budowa systemów rozmytych
4.3.2. Przykład zastosowania systemu rozmytego w projektowaniu procesów produkcyjnych
4.4. Pytania kontrolne

Rozdział 5. Drążenie danych
5.1. Zarządzanie wiedzą firmy ukrytą w danych
5.1.1. Cele i strategie zarządzania wiedzą przedsiębiorstwa
5.1.2. Informacje pozyskiwane z danych
5.1.3. Przetwarzanie danych we wspomaganiu decyzji biznesowych
5.2. Ogólna charakterystyka drążenia danych
5.2.1. Pojęcia podstawowe
5.2.2. Metodyka projektu
5.2.3. Kryteria wyboru metody lub modelu
5.2.4. Weryfikacja modeli i ocena wyników
5.2.5. Miary błędów
5.3. Wstępna analiza danych
5.3.1. Czyszczenie i przekształcenia danych
5.3.2. Podział danych na próby: uczącą, walidacyjną i testową
5.3.3. Analizy struktur wielowymiarowych OLAP
5.4. Analizy wielowymiarowe
5.4.1. Regresja wieloraka
5.4.2. Analiza skupień
5.4.3. Skalowanie wielowymiarowe
5.4.4. Analiza czynnikowa
5.4.5. Analiza składowych głównych PCA
5.4.6. Analiza składowych niezależnych ICA
5.4.7. Analiza dyskryminacyjna
5.4.8. Graficzne metody prezentacji danych wielowymiarowych
5.5. Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne
5.5.1. Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne C&RT
5.5.2. Drzewa decyzyjne CHAID
5.6. Metody sztucznej inteligencji w drążeniu danych
5.6.1. Neuronowe sieci wielowarstwowe typu MLP i RBF
5.6.2. Sieci samoorganizujące Kohonena — SOM
5.6.3. Metoda wektorów nośnych — SVM
5.6.4. Algorytmy ewolucyjne
5.7. Przykłady zastosowań drążenia danych
5.7.1. Wybór metod analizy w opracowywaniu rozwiązania
5.7.2. Analiza szeregów czasowych—prognozowanie krótkoterminowe cen produktów sezonowych
5.7.3. Modelowanie złożonych systemów—prognozowanie cen akcji na rynku kapitałowym
5.7.4. Klasyfikacja—diagnostyka i identyfikacja produktów roślinnych
5.8. Pytania kontrolne

Rozdział 6. Systemy hybrydowe
6.1. Kategorie i struktura systemów hybrydowych
6.1.1. Struktury równoległe
6.1.2. Struktury sekwencyjne
6.1.3. Zanurzenia
6.2. Systemy transformacyjne
6.2.1. Neuronowe systemy ekspertowe
6.2.2. Sieci ekspertowe
6.2.3. Semantyczne sieci neuronowe
6.3. Systemy neuronowo-rozmyte
6.3.1. Rozmyte sieci neuronowe
6.3.2. Neuronowe systemy wnioskowania rozmytego
6.3.3. Klasyfikacja neuronowo-rozmyta
6.4. Pytania kontrolne

Rozdział 7. Wielowymiarowe systemy pomiaru wiedzy
7.1. Podstawowe poziomy pomiaru wiedzy
7.1.1. Pomiar wiedzy a cele zarządzania wiedzą
7.1.2. Pomiary wiedzy na poziomach zarządzania przedsiębiorstwem
7.2. Podstawy systemów pomiaru wiedzy
7.2.1. Schemat przyczynowo-skutkowy
7.2.2. Zrównoważona karta wyników
7.2.3. Podstawowe grupy wskaźników pomiaru wiedzy
7.3. Przykład budowy wielowymiarowego systemu pomiaru wiedzy
7.4. Pytania kontrolne

Rozdział 8. Wdrażanie i użytkowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
8.1. Wdrażanie systemów zarządzania wiedzą
8.1.1. Przygotowanie profilu wiedzy przedsiębiorstwa
8.1.2. Znaczenie kultury organizacyjnej
8.1.3. Przykładowe opracowanie obszarów kompetencji
8.2. Wdrażanie i eksploatacja systemów ekspertowych
8.2.1. Systemy ekspertowe jako systemy złożone
8.2.2. Planowanie i przygotowywanie procedury wdrożeniowej
8.2.3. Realizacja wdrożenia systemu
8.2.4. Eksploatacja systemu i jego dostosowywanie do potrzeb użytkownika
8.3. Wdrażanie i eksploatacja systemów drążenia danych
8.3.1. Identyfikacja potrzeb
8.3.2. Realizacja wdrożenia systemu
8.3.3. Dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika
8.4. Pytania kontrolne

Zakończenie

Słownik ważniejszych pojęć

Bibliografia

Indeks
Produkty powiązane (4)
Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy Zarządzanie wiedzą -15%
Małgorzata Dolińska
Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy
Cena po rabacie: 40.72 PLN
Procesowe zarządzanie organizacją -15%
Piotr Grajewski
Procesowe zarządzanie organizacją
Cena po rabacie: 46.67 PLN
Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i empiryczne -15%
Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska
Strategie zarządzania wiedzą. Modele teoretyczne i empiryczne
Cena po rabacie: 46.67 PLN
Zarządzanie wiedzą -15%
Jędrzej Trajer, Alfred Paszek, Stanisław Iwan
Zarządzanie wiedzą
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Nasi klienci wybrali także
Marketing międzynarodowy Zarządzanie wiedzą -15%
Elżbieta Duliniec
Marketing międzynarodowy
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Systemy wspomagania decyzji -15%
Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik
Systemy wspomagania decyzji
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje - procedury - doświadczenia -15%
Zintegrowane systemy zarządzania -15%
Zbigniew Banaszak, Sławomir Kłos, Janusz Mleczko
Zintegrowane systemy zarządzania
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Badania marketingowe. Podstawy metodyczne -15%
Stanisław Kaczmarczyk
Badania marketingowe. Podstawy metodyczne
Cena po rabacie: 59.42 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl