Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru Marta Juchnowicz, Beata Mazurek-Kucharska, Dariusz Turek

Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2297-7
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN


„Pytaniem, ciągle aktualnym, jest jakim kapitałem ludzkim dysponuje dane społeczeństwo, organizacja czy też konkretna osoba? Pytanie to związane jest z metodami pomiaru tego kapitału, które – ze względu na swoje liczne wady – nadal wzbudzają wiele dyskusji i kontrowersji. Z tego punktu widzenia recenzowaną pracę należy uznać za bardzo ważny wkład w poszukiwanie jednoznacznych odpowiedzi na tak postawione pytanie. Co więcej, ze swojej strony pragnę pogratulować wszystkim Autorom zainteresowania się tym tematem i za trud włożony w przygotowanie tej publikacji. Jej celem jest bowiem wypełnienie luki, jaka w warstwie teoretycznej, a przede wszystkim praktycznej, obserwowana jest w kontekście pomiaru jakości kapitału ludzkiego. Publikacja ta odznacza się wysokimi walorami poznawczymi oraz aplikacyjnymi, co z pewnością zastanie docenione przez Czytelników. (…)

 

Recenzowane opracowanie należy uznać za nowatorskie i tym samym inspirujące. W ujęciu poznawczym dostarcza badaczom nowych koncepcji dotyczących istoty jakości kapitału ludzkiego organizacji oraz sposobów jej pomiaru, które mogą stać się inspiracją do dalszych badań. Warty podkreślenia jest również charakter aplikacyjny opracowania. Szeroki wachlarz opracowanych i zweryfikowanych w praktyce gospodarczej metod pomiaru jakości kapitału ludzkiego organizacji stanowi cenne wsparcie dla wszystkich osób na stanowiskach menedżerskich zajmujących się na co dzień tą problematyką.”

 

dr Grzegorz Łukasiewicz

Liczba stron 254
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

1. Koncepcja pomiaru jakościowych wymiarów kapitału ludzkiego w organizacji
1.1. Kapitał ludzki w organizacji — istota i zakres
1.2. Determinanty kapitału ludzkiego w organizacji
1.3. Założenia pomiaru jakości kapitału ludzkiego organizacji
Bibliografia

 

2. Kompetencyjny wymiar kapitału ludzkiego w organizacji
2.1. Kompetencje pracowników — podejście behawioralne
2.2. Modele, opisy i profile kompetencyjne
2.2.1. Rodzaje kompetencji
2.2.2. Wskaźniki i poziomy kompetencji
2.2.3. Profile kompetencji
2.3. Badanie i pomiar kompetencji
2.3.1. Metody diagnostyczne
2.3.2. Ocena kompetencji przy użyciu skal obserwacyjnych
2.3.3. Testy kompetencyjne i psychologiczne
2.3.4. Assessment Center
2.4. Jak zmierzyć kompetencje pracowników — propozycje obszarów do badania
Bibliografia
Załącznik

 

3. Pomiar kluczowych postaw pracowników
3.1. Postawy jako składnik kapitału ludzkiego organizacji
3.2. Zaangażowanie pracowników
3.2.1. Istota terminu zaangażowanie pracownika
3.2.2. Przegląd metod pomiaru zaangażowania
3.2.3. Koncepcja metody pomiaru zaangażowania organizacyjnego
3.2.4. Narzędzie diagnostyczne do pomiaru zaangażowania organizacyjnego
3.2.5. Weryfikacja metody pomiaru
3.3. Satysfakcja zawodowa pracowników
3.3.1. Celowość pomiaru satysfakcji z pracy
3.3.2. Interpretacja oraz determinanty satysfakcji zawodowej
3.3.3. Przegląd metod badania satysfakcji z pracy
3.3.4. Założenia metody pomiaru satysfakcji zawodowej
3.3.5. Narzędzie diagnostyczne do pomiaru satysfakcji zawodowej
3.4. Postawa otwartości na nowe doświadczenia i zmianę
3.4.1. Otwartość na zmianę w procesie budowania jakości kapitału ludzkiego organizacji uczącej się i rozwijającej
3.4.2. Możliwości pomiaru otwartości na nowe doświadczenia i zmianę — metody ilościowe i jakościowe
3.5. Postawa gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
3.5.1. Gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem jako czynnik budowania jakości kapitału ludzkiego w organizacji
3.5.2. Możliwość pomiaru postawy gotowości do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem — metody ilościowe i jakościowe
Bibliografia
Załącznik

 

4. Pomiar kontaktów interpersonalnych
4.1. Kontakty interpersonalne jako przedmiot pomiaru
4.1.1. Uwarunkowania jakości kontaktów międzyludzkich — rola doświadczeń osobistych, osobowości i kompetencji społecznych pracowników
4.1.2. Jakość kontaktów interpersonalnych w tradycyjnym zespole pracowniczym i w rozproszonym zespole projektowym
4.1.3. Kontakty interpersonalne jako wymiar budujący jakość kapitału ludzkiego w organizacji
4.2. Wskaźniki empiryczne kontaktów interpersonalnych
4.2.1. Wskaźniki empiryczne pomiaru dotyczące kontekstu komunikacji interpersonalnej
4.2.2. Wskaźniki empiryczne pomiaru jakości kontaktów interpersonalnych
4.3. Narzędzia pomiaru kontaktów interpersonalnych
Kwestionariusz ankiety do badania jakości kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwie
Bibliografia

 

5. Klimat organizacyjny jako wymiar kapitału ludzkiego
5.1. Od badań nad małymi grupami społecznymi do badań ogólnego klimatu organiza-cyjnego
5.1.1. Kultura a klimat organizacyjny
5.1.2. Natura klimatu psychologicznego
5.1.3. Integracyjne podejście do klimatu organizacyjnego
5.2. Główne wymiary klimatu organizacyjnego
5.3. Sposoby badania klimatu organizacyjnego
5.3.1. Narzędzia do diagnozy klimatu organizacyjnego
5.3.2. Propozycja wskaźników do badania klimatu organizacyjnego
Bibliografia
Załącznik

 

6. Kulturowy wymiar kapitału ludzkiego w organizacji
6.1. Od kapitału kulturowego do kulturowego wymiaru kapitału ludzkiego w organizacji
6.2. Kultura organizacyjna jako przejaw kulturowego wymiaru kapitału ludzkiego w organizacji
6.2.1. Kultura organizacji a kapitał kulturowy organizacji
6.2.2. Kultura efektywności jako przejaw kapitału kulturowego organizacji
6.3. Jak badać kapitał kulturowy organizacji?
6.3.1. Jakościowe badanie kapitału kulturowego organizacji
6.3.2. Ilościowe badanie kapitału kulturowego organizacji
6.4. Narzędzia diagnostyczne kultury organizacyjnej
Bibliografia
Załącznik

 

Podsumowanie i rekomendacje

Nasi klienci wybrali także
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem Diagnoza jakości kapitału ludzkiego w organizacji. Metody i narzędzia pomiaru -15%
Dorota Jelonek
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Ocena ryzyka wdrażania innowacji -15%
Ryszard Knosala, Anna M. Deptuła
Ocena ryzyka wdrażania innowacji
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie -15%
Redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska
Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie
Cena po rabacie: 59.42 PLN
Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie -15%
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój -15%
Redakcja naukowa Jarosław Witkowski, Anna Baraniecka
Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl