Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt
Ekonomia
 
Strona: 1 2 3
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna Ekonomia -15%
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Nowa wartość konkurencyjna

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest koncepcją coraz szerzej wdrażaną w zarządzaniu firmami. Ogólnie polega ona na połączeniu działań mających budować przewagę konkurencyjną z podejmowaniem

Cena: 50.92 PLN
Sport jako biznes w epoce globalizacji -15%
Sport jako biznes w epoce globalizacji

Książka jest pierwszą w Polsce publikacją na temat internacjonalizacji klubów i innych organizacji sportowych. Pokazuje także możliwości zwiększenia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw dzięki powiązaniu ze

Cena: 50.92 PLN
Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia -15%
Rozwój obszarów wiejskich. Wybrane zagadnienia

W książce zostały omówione współczesne procesy i zjawiska społeczno-ekonomiczne zachodzące na obszarach wiejskich oraz ich wpływ na kierunki rozwoju tych obszarów. Przy tym opis zarówno teoretyczny, jak

Cena: 50.92 PLN
Handel zagraniczny. Organizacja i technika -15%
Handel zagraniczny. Organizacja i technika

Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy z zakresu organizacji i techniki handlu zagranicznego. Autorzy uwzględnili w niej zmiany zachodzące w tej sferze biznesu międzynarodowego, powodowane przede

Cena: 55.17 PLN
Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego -15%
Rozliczenia w praktyce handlu zagranicznego

Publikacja przedstawia:

 

organizację bankowej obsługi handlu zagranicznego;

 

współpracę banków w Polsce z bankami zagranicznymi w celu
Cena: 55.17 PLN
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty -15%
Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty

Książka jest poświęcona czynnikom kształtującym zdolność konkurencyjną gospodarek narodowych. Autorzy przedstawili: istotę konkurencyjności gospodarki i polityki na rzecz konkurencyjności, ekonomię rozwoju

Cena: 55.17 PLN
Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa -15%
Potencjał gospodarczy i możliwości rozwojowe Afryki. Polska perspektywa

„Praca jest pierwszą w Polsce kompleksową analizą problemów rozwoju krajów afrykańskich w aspekcie ich miejsca w gospodarce światowej oraz ich stosunków gospodarczych z Polską. Jest oparta na

Cena: 50.92 PLN
Ekonomia międzynarodowa -15%
Ekonomia międzynarodowa

Podręcznik obejmuje najbardziej aktualną wiedzę z ekonomii międzynarodowej. Autor przedstawił pojęcie i zakres ekonomii międzynarodowej, osadzając ją w realiach współczesnej gospodarki światowej, co

Cena: 55.17 PLN
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce -15%
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce

Książka jest poświęcona aktualnym problemom społeczno-gospodarczym, relatywnie mało zbadanym, koncentrującym się na obustronnych zależnościach pomiędzy rozwojem innowacyjnej gospodarki i konsumpcji. Jej treści

Cena: 50.92 PLN
Ryzyko katastroficzne -15%
Ryzyko katastroficzne

Ryzyko kreowane przez przyrodę w przypadku masowego występowania zwane jest ryzykiem katastroficznym. Coraz częściej w przekazach medialnych można zobaczyć tragedie wywołane powodziami, wichurami, trąbami

Cena: 50.92 PLN
Teoria rozwoju -15%
Teoria rozwoju

Rozwój stanowi istotę funkcjonowania dzisiejszych gospodarek. Wydaje się więc potrzebne sformułowanie teorii rozwoju, która pozwoliłaby się odnieść do wyzwań współczesnego świata. Autorzy przedstawili więc:

Cena: 46.67 PLN
Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski -15%
Partnerstwo transatlantyckie. Wnioski dla Polski

Celem książki jest analiza wpływu TTIP na gospodarkę i politykę sygnatariuszy porozumienia oraz całego świata. Autorami publikacji są naukowcy specjalizujący się w ekonomii międzynarodowej, polityce (w

Cena: 50.92 PLN
Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka -15%
Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka

Działania państwa odnoszące się do rynku pracy należą obecnie do najważniejszych polityk publicznych. Działania te wpływają na sytuację poszczególnych osób, przedsiębiorstw, ale także na społeczeństwo

Cena: 46.67 PLN
Dojrzałość organizacji zarządzanej jakościowo -15%
Dojrzałość organizacji zarządzanej jakościowo

We współczesnej gospodarce rośnie znaczenie jakości, coraz częściej uznawanej za jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej. Autor przedstawił: czynniki wpływające na kompleksowe zarządzanie jakością; istotę

Cena: 46.67 PLN
Makroekonomia -15%
Makroekonomia

Podręcznik obejmuje wykład makroekonomii i należy do najczęściej wykorzystywanych na uczelniach europejskich i amerykańskich. Autorzy przedstawili: wprowadzenie do makroekonomii (w tym rachunek dochodu

Cena: 55.17 PLN
Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI w. Czynniki wzrostu -15%
Konkurencyjność przedsiębiorstw w XXI w. Czynniki wzrostu

W książce podjęto temat kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw. Autorzy skupili się na czynnikach stanowiących źródła przewag konkurencyjnych oraz warunkach dalszego wzrostu konkurencyjności

Cena: 46.67 PLN
Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków -15%
Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków

We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie prowadzić międzynarodową działalność handlową, przedsiębiorca musi mieć

Cena: 59.42 PLN
Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne -15%
Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne

W trudnym okresie zarówno dla idei integracji europejskiej, jak i samej Unii Europejskiej rośnie znaczenie wiedzy o przemianach zachodzących w systemie instytucjonalnym i mechanizmach funkcjonowania

Cena: 55.17 PLN
Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka -15%
Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka

W świecie, w którym bariery dla swobodnego przepływu ludzi, towarów, usług oraz kapitału są coraz mniejsze, wzrasta rola stosunków międzynarodowych. Zauważając te zmiany, grupa autorów od wielu lat zajmująca się

Cena: 59.42 PLN
Mikroekonomia -15%
Mikroekonomia

Jest to nowe wydanie popularnego podręcznika do nauki ekonomii, który stał się bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej. Podręcznik obejmuje wprowadzenie do ekonomii (w tym: dziesięć zasad

Cena: 55.17 PLN
Regionalne aspekty gospodarki -15%
Regionalne aspekty gospodarki

Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, jest zobligowana do wyrównywania dysproporcji w rozwoju regionalnym. Poszukuje się zatem wielu sposobów rozwiązywania tego typu problemów, uwzględniając

Cena: 46.67 PLN
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce -15%
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce

Światowa inicjatywa na rzecz Sprawiedliwego Handlu wspiera zrównoważony rozwój dzięki oferowaniu korzystniejszych warunków handlowych oraz chronieniu praw marginalizowanych producentów i pracowników

Cena: 42.42 PLN
Innowacje społeczne w teorii i praktyce -15%
Innowacje społeczne w teorii i praktyce

Innowacje społeczne rozumiane jako projektowanie i wdrażanie nowych, kreatywnych sposobów zaspokajania potrzeb społecznych nabierają coraz większego znaczenia, wiążą się bowiem zarówno z dążeniem do

Cena: 50.92 PLN
Europejski Model Społeczny -15%
Europejski Model Społeczny

Przedmiotem pracy są zagadnienia modernizacji instytucjonalnej tzw. Europejskiego Modelu Społecznego (EMS), rozumianego – przynajmniej w swej genezie doktrynalnej – jako specyficzny wariant modelu państwa dobrobytu.

Cena: 46.67 PLN
Strona: 1 2 3
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl