Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.3
JEL: M3, M31

Design thinking as a method of creating unique business solutions illustrated with an example of Goplana chocolate workshop

Combining business objectivity and rationality with subjective experiment-based design is seemingly contradictory. However, a new understanding of the term 'design' as being not only creative but also responsible, useful, and problem-solving to the same extent, has paved the way to developing a new work method — design thinking. The article's aim is to familiarize the reader with the method, its stages and benefits, especially emphasizing the aspect of explaining practical solutions, tools, results, and effects. Design thinking allows to create unique solutions, since they are based on empathy, a thorough identification of the needs of users, while being rational business-wise. Working with design thinking is a creative as well as organized process. It is presented and characterized in the article, and supplemented with a new service, developed and implemented by the author — Goplana chocolate workshops, addressed to children.

Download article
Keywords: design thinking; creativity; design proces

References

Bibliografia/References

Bandera-Sikorska J. (2013). Reklamy coraz bardziej irytują Polaków. Harvard Business Review Polska, czerwiec.

Bartczak, M. (2014). W: E. Gąsiorowska, M. Burżacka i R. Dzik (red.), Konsument XXI wiek — jaki jest i jakie stawia wyzwania przed marketingiem? Ciechanów: PWSZ.

Bartczak, M. (2018). Wartości i kreatywność w biznesie — ich rola i efekty na przykładzie sklepu firmowego marki Grześki. Marketing i Rynek, (10).

Bartczak, M. Śmiłowska, A. (2015). Design thinking i zarządzanie przez wartości jako nowe, humanistyczne podejście do człowieka w organizacji. W: Doskonalenie Zarządzania Organizacją. Teoria i Praktyka. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, (40).

Berger, W. (2010). CAD Monkeys, Dinosaur Babies, and T-Shaped People, London: Penguin Books.

Breier, M. (2004). Szybcy i mądrzy. Poznań: Dom Wydawniczy Rembis.

Chłodnicki, M. (2018). Service design po polsku. Jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów. Warszawa: PWN.

Dyer, J., Gregersen, H. i Christensen C. M. (2012). DNA innowatora. Warszawa: ICAN Institute.

Dziwisińska, J. (2014). Marketingowy raport mniejszości. M&M Polska, (3).

Foster, R. i Kaplan, S. (2003). Twórcza destrukcja. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Heijden, K. (2000). Planowanie scenariuszowe w zarzadzaniu strategicznym. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.

Kaufmann, G. (2014). Two Kinds of Creativity — But Witch Ones. Creativity and Innovation Management, September.

Liedtka, J. i Ogilvie, T. (2011). Designing for Growth: A Design Thinking Toolkit for Managers. Columbia Business School Publishing.

Neumeier, M. (2008). The Designful Company — How to Build a Culture of Nonstop Innovation. Berkeley: New Riders.

Nowicki, M. (2014). Marki idą po rozum do głowy. M&M Polska, (3).

Plattner, H., Meinel, C. i Leifer, L. (red.). (2011). Design Thinking: Understand — Improve — applu. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21643-5

Reason, B., Lovlie, L. i Flu M. B. (2016). Service design for business. New Jersey: John Wiley&Sons. https://doi.org/10.1002/9781119176541

Tidd, J. i Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami — integracje zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business.

Źródła internetowe:

http://scpd.stanford.edu/ppc/design-thinking-courses-workshops-and-programs (12.01.2020).

www.designthinking.pl (10.11.2019).

https://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking (10.11.2019).

www.ted.com/talks/david_kelley_human_centered_design, (15. 05.2019).

www.wielkieslowa.pl (08.09.2019).

Article price
4.00
Journal of Marketing and Market Studies 5/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
162.00 €
121.00
get subscription