Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.5.3
JEL: M3, M31

Design thinking jako metoda tworzenia unikalnych rozwiązań biznesowych na przykładzie warsztatów czekoladowych marki Goplana

Łączenie biznesowego obiektywizmu i racjonalności z subiektywnym, opartym na eksperymentowaniu designem jest z pozoru sprzeczne. Jednak szersze rozumienie pojęcia design, jako projektowanie nie tylko kreatywne, ale w równym stopniu odpowiedzialne, użyteczne i rozwiązujące problemy, utorowało drogę do rozwoju nowej metody tworzenia unikalnych rozwiązań biznesowych — design thinking. Celem artykułu jest przedstawienie tej metody, jej etapów oraz korzyści, jakie niesie, ze szczególnym akcentem na aspekt przybliżenia praktycznych rozwiązań, narzędzi, wyników i efektów. Design thinking pozwala na tworzenie unikalnych rozwiązań, bo opartych na empatii, czyli głębokim rozpoznaniu potrzeb użytkowników, a przy tym racjonalnych biznesowo. Zastosowanie metody design thinking to kreatywny i jednocześnie uporządkowany proces. Został on w artykule przedstawiony i scharakteryzowany, a dodatkowo wzbogacony o przykład nowej, opracowanej i wdrożonej przez autorkę usługi — „warsztatów czekoladowych Goplana” adresowanych do dzieci.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: design thinking; kreatywność; proces projektowania

Bibliografia

Bibliografia/References

Bandera-Sikorska J. (2013). Reklamy coraz bardziej irytują Polaków. Harvard Business Review Polska, czerwiec.

Bartczak, M. (2014). W: E. Gąsiorowska, M. Burżacka i R. Dzik (red.), Konsument XXI wiek — jaki jest i jakie stawia wyzwania przed marketingiem? Ciechanów: PWSZ.

Bartczak, M. (2018). Wartości i kreatywność w biznesie — ich rola i efekty na przykładzie sklepu firmowego marki Grześki. Marketing i Rynek, (10).

Bartczak, M. Śmiłowska, A. (2015). Design thinking i zarządzanie przez wartości jako nowe, humanistyczne podejście do człowieka w organizacji. W: Doskonalenie Zarządzania Organizacją. Teoria i Praktyka. Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, (40).

Berger, W. (2010). CAD Monkeys, Dinosaur Babies, and T-Shaped People, London: Penguin Books.

Breier, M. (2004). Szybcy i mądrzy. Poznań: Dom Wydawniczy Rembis.

Chłodnicki, M. (2018). Service design po polsku. Jak przyciągnąć, zadowolić i zatrzymać klientów. Warszawa: PWN.

Dyer, J., Gregersen, H. i Christensen C. M. (2012). DNA innowatora. Warszawa: ICAN Institute.

Dziwisińska, J. (2014). Marketingowy raport mniejszości. M&M Polska, (3).

Foster, R. i Kaplan, S. (2003). Twórcza destrukcja. Łódź: Wydawnictwo Galaktyka.

Heijden, K. (2000). Planowanie scenariuszowe w zarzadzaniu strategicznym. Kraków: Dom Wydawniczy ABC.

Kaufmann, G. (2014). Two Kinds of Creativity — But Witch Ones. Creativity and Innovation Management, September.

Liedtka, J. i Ogilvie, T. (2011). Designing for Growth: A Design Thinking Toolkit for Managers. Columbia Business School Publishing.

Neumeier, M. (2008). The Designful Company — How to Build a Culture of Nonstop Innovation. Berkeley: New Riders.

Nowicki, M. (2014). Marki idą po rozum do głowy. M&M Polska, (3).

Plattner, H., Meinel, C. i Leifer, L. (red.). (2011). Design Thinking: Understand — Improve — applu. Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-21643-5

Reason, B., Lovlie, L. i Flu M. B. (2016). Service design for business. New Jersey: John Wiley&Sons. https://doi.org/10.1002/9781119176541

Tidd, J. i Bessant, J. (2011). Zarządzanie innowacjami — integracje zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business.

Źródła internetowe:

http://scpd.stanford.edu/ppc/design-thinking-courses-workshops-and-programs (12.01.2020).

www.designthinking.pl (10.11.2019).

https://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking (10.11.2019).

www.ted.com/talks/david_kelley_human_centered_design, (15. 05.2019).

www.wielkieslowa.pl (08.09.2019).

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 5/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę