Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.4
JEL: R4
Ireneusz Kaczmar ORCID: 0000-0002-5394-1168 , e-mail: i.kaczmar|pwsw.eu| |i.kaczmar|pwsw.eu

Evaluation of the impact of the train composition on the safety and comfort of the passenger journey

The purpose of the article is a multi-criteria evaluation of train composition in terms of travel comfort and safety on selected routes in Poland. The study includes train sets with different configurations of cars and locomotives that run on popular lines, without taking into account the condition of the railroad track infrastructure. The evaluation will be made based on the knowledge of experts, who are railroad employees. The proposed research method is an analytical hierarchical process (AHP). The scope of the work includes an examination of seven popular train sets operating on selected routes in the context of their capacity. The author intends to achieve the purpose of the work by reviewing the state of the art, identifying influential factors, selecting routes, selecting train compositions, analyzing economic, technical, quality and safety factors. Finally, a final ranking of the results will be created. The research is based on the knowledge of train crew experts with extensive professional experience. The results were aggregated by computer using Expert Choice software.

Download article
Keywords: rail; rail transportation; surface transportation; transportation economics; AHP; rail transportation development

References

Bibliografia/References

Bartczak, K. (2015). Analiza taboru kolejowego w Polsce. TTS Technika Transportu Szynowego, (12).

Bazaras, J. (2006). Internal noise modelling problems of transport power equipment. Transport, 21(1), 19–24.

Białoń, A., & Czarnecki, R. (2006). Normalizacja europejska w zakresie kompatybilności między taborem kolejowym a urządzeniami detekcji pociągu. TTS Technika Transportu Szynowego, (12), 49–52.

Bril, J., & Łukasik, Z. (2013). Bezpieczeństwo transportu. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 14(3), 1895–1905.

Butkevièius, J. (2007). Development of passenger transportation by railroad from Lithuania to European States. Transport, 22(2), 73–79.

Cieślakowski, S. (2012). Granice prędkości grawitacyjnego rozrządzania wagonów. TTS Technika Transportu Szynowego, (9).

Dyrekcja Generalna PKP. (1997). Instrukcja o znakowaniu i numeracji wagonów osobowych. Biuletyn Polskich Kolei Państwowych, Mw-37b.

Fajczak-Kowalska, A. (2013). Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Garlikowska, M. (2014). Czynniki wpływające na postrzeganie transportu kolejowego w kategoriach niezawodności. Problemy Kolejnictwa, (165), 35–49.

Ghorbanzadeh, O., Feizizadeh, B., & Blaschke, T. (2018). An interval matrix method used to optimize the decision matrix in AHP technique for land subsidence susceptibility mapping. Environmental Earth Sciences, 77, 1–19.

https://www.eurostar.com (dostęp: 11.11.2022).

https://www.utk.gov.pl (dostęp: 14.08.2022).

Kaczmar, I. (2010). Pozycjonowanie informacji w Internecie z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego AHP. Marketing i Rynek, (10), 25–30.

Kłos-Adamkiewicz, Z. (2016). Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego. Problemy Transportu i Logistyki, (3/35), 73–82. https://doi.org/10.18276/ptl.2016.35-07

Kowalczyk, K., & Rosik, P. (2014). Zmiany kosztu podróży samochodem i pociągiem w ruchu międzyaglomeracyjnym w 2000 i 2010 r. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński, (28), 125–141.

Monsuur, F., Enoch, M., Quddus, M., & Meek, S. (2017). Impact of train and station types on perceived quality of rail service. Transportation Research Record, 2648, 51–59.

PKP Intercity. (2020). Instrukcja Br-21 (H-21) dla zespołu drużyn konduktorskich w zakresie obsługi pociągów pasażerskich uruchamianych przez ,,PKP Intercity" spółka z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe. (2021). Załącznik do zarządzenia nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2009 r. Plan zestawienia, obiegu i obsługi składów pociągów pasażerskich krajowych EIP, EIC, IC, TLK.

Raczyński, J. (2007). Czynniki decyzyjne w procesie zakupu taboru kolejowego. TTS Technika Transportu Szynowego, 13(4), 38–45.

Saaty T. L. (2010). Mathematical Principles of Decision Making. Principia Mathematica Decernendi. RWS Publications.

Saaty T. L., & Cillo, B. (2021). The Encyclicon. Vol. 2: A Dictionary of Complex Decisions Using the Analytic Network Process. RWS Publications.

Sivilevièius, H., & Maskeliunaite, L. (2010). The criteria for identifying the quality of passengers' transportation by railway and their ranking using AHP method. Transport, 25(4), 368–381.

Skorupka, D., & Duchaczek A. (2010). Zastosowanie metody AHP w optymalizacji procesów decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycznych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, (3), 54–62.

Starczewska, M. (2011). Leksykon terminów kolejowych. KOW Media & Marketing.

Ulatowski, B., Łukasik, Z., & Kurkowski, A. (2018). Rodzaje danych eksploatacyjnych w systemach sterowania ruchem kolejowym. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (12/226), 693–696.

UTK. (2010). Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010 roku.

Article price
5.00
Price of the magazine number
17.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription