Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.5.4
JEL: R4
Ireneusz Kaczmar ORCID: 0000-0002-5394-1168 , e-mail: i.kaczmar|pwsw.eu| |i.kaczmar|pwsw.eu

Ocena wpływu zestawienia składu pociągu na bezpieczeństwo i komfort jazdy pasażera

Celem artykułu jest wielokryterialna ocena zestawienia składu pociągu pod kątem komfortu i bezpieczeństwa podróży na wybranych trasach w Polsce. Badania obejmują składy kolejowe z różnymi konfiguracjami wagonów i lokomotyw, które kursują na popularnych liniach, bez uwzględniania stanu infrastruktury torów kolejowych. Ocena zostanie dokonana na podstawie wiedzy ekspertów, którymi są pracownicy kolei. Zaproponowana metoda badawcza to analityczny proces hierarchiczny (AHP). Zakres opracowania obejmuje zbadanie siedmiu popularnych składów pociągów kursujących na wybranych trasach w kontekście ich możliwości przewozowych. Cel artykułu autor zamierza osiągnąć przez przegląd stanu wiedzy, identyfikację czynników wpływu, wybór tras przejazdów, wybór składów pociągów, analizę czynników ekonomicznych, technicznych, jakościowych i bezpieczeństwa. Na zakończenie zostanie utworzony końcowy ranking wyników. Badania są oparte na wiedzy ekspertów z drużyn pociągowych z dużym doświadczeniem zawodowym. Wyniki zagregowano komputerowo z użyciem oprogramowania Expert Choice.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: kolej; transport kolejowy; transport naziemny; ekonomika transportu; AHP; ocena transportu kolejowego

Bibliografia

Bibliografia/References

Bartczak, K. (2015). Analiza taboru kolejowego w Polsce. TTS Technika Transportu Szynowego, (12).

Bazaras, J. (2006). Internal noise modelling problems of transport power equipment. Transport, 21(1), 19–24.

Białoń, A., & Czarnecki, R. (2006). Normalizacja europejska w zakresie kompatybilności między taborem kolejowym a urządzeniami detekcji pociągu. TTS Technika Transportu Szynowego, (12), 49–52.

Bril, J., & Łukasik, Z. (2013). Bezpieczeństwo transportu. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 14(3), 1895–1905.

Butkevièius, J. (2007). Development of passenger transportation by railroad from Lithuania to European States. Transport, 22(2), 73–79.

Cieślakowski, S. (2012). Granice prędkości grawitacyjnego rozrządzania wagonów. TTS Technika Transportu Szynowego, (9).

Dyrekcja Generalna PKP. (1997). Instrukcja o znakowaniu i numeracji wagonów osobowych. Biuletyn Polskich Kolei Państwowych, Mw-37b.

Fajczak-Kowalska, A. (2013). Transport kolejowy w procesach logistycznych polskiej gospodarki. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Garlikowska, M. (2014). Czynniki wpływające na postrzeganie transportu kolejowego w kategoriach niezawodności. Problemy Kolejnictwa, (165), 35–49.

Ghorbanzadeh, O., Feizizadeh, B., & Blaschke, T. (2018). An interval matrix method used to optimize the decision matrix in AHP technique for land subsidence susceptibility mapping. Environmental Earth Sciences, 77, 1–19.

https://www.eurostar.com (dostęp: 11.11.2022).

https://www.utk.gov.pl (dostęp: 14.08.2022).

Kaczmar, I. (2010). Pozycjonowanie informacji w Internecie z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego AHP. Marketing i Rynek, (10), 25–30.

Kłos-Adamkiewicz, Z. (2016). Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego. Problemy Transportu i Logistyki, (3/35), 73–82. https://doi.org/10.18276/ptl.2016.35-07

Kowalczyk, K., & Rosik, P. (2014). Zmiany kosztu podróży samochodem i pociągiem w ruchu międzyaglomeracyjnym w 2000 i 2010 r. Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki/Uniwersytet Szczeciński, (28), 125–141.

Monsuur, F., Enoch, M., Quddus, M., & Meek, S. (2017). Impact of train and station types on perceived quality of rail service. Transportation Research Record, 2648, 51–59.

PKP Intercity. (2020). Instrukcja Br-21 (H-21) dla zespołu drużyn konduktorskich w zakresie obsługi pociągów pasażerskich uruchamianych przez ,,PKP Intercity" spółka z o.o.

PKP Polskie Linie Kolejowe. (2021). Załącznik do zarządzenia nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2009 r. Plan zestawienia, obiegu i obsługi składów pociągów pasażerskich krajowych EIP, EIC, IC, TLK.

Raczyński, J. (2007). Czynniki decyzyjne w procesie zakupu taboru kolejowego. TTS Technika Transportu Szynowego, 13(4), 38–45.

Saaty T. L. (2010). Mathematical Principles of Decision Making. Principia Mathematica Decernendi. RWS Publications.

Saaty T. L., & Cillo, B. (2021). The Encyclicon. Vol. 2: A Dictionary of Complex Decisions Using the Analytic Network Process. RWS Publications.

Sivilevièius, H., & Maskeliunaite, L. (2010). The criteria for identifying the quality of passengers' transportation by railway and their ranking using AHP method. Transport, 25(4), 368–381.

Skorupka, D., & Duchaczek A. (2010). Zastosowanie metody AHP w optymalizacji procesów decyzyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć logistycznych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, (3), 54–62.

Starczewska, M. (2011). Leksykon terminów kolejowych. KOW Media & Marketing.

Ulatowski, B., Łukasik, Z., & Kurkowski, A. (2018). Rodzaje danych eksploatacyjnych w systemach sterowania ruchem kolejowym. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (12/226), 693–696.

UTK. (2010). Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010 roku.

Cena artykułu
18.00
Cena numeru czasopisma
70.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę