Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: DOI 10.33226/1231-7853.2019.10.3
JEL: M300 (artykuł w języku angielskim)

Experiential marketing and building brand communication strategies in social media

The aim of the paper is to characterise the concept of experiential marketing as an idea constituting the basis for building the strategy of brand communication in social media. The paper presents “genetic code” for building such strategy that was “encrypted” in SMART acronym. The deliberations presented in the paper can contribute to building the model in which it is vital to include social media in the process of creation of experiences and desirable emotions associated with them. The paper is prepared on the basis of review of Polish and foreign literature on the subject, observations of economic practice and selected results of authors own research.

Download article
Keywords: experiential marketing; social media; marketing communication; brand

References

Boguszewicz-Kreft, M. (2010). Doświadczenie – nowy paradygmat marketingu. Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, (145).

Boguszewicz-Kreft, M. (2013). Marketing doświadczeń. Jak poruszać zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów? Warszawa: CeDeWu.

Christodoulides, G., De Chernatony, L., Furrer, O., Shiu, E., & Abimbola, T. (2006). Conceptualising and Measuring the Equity of Online Brands. Journal of Marketing Management, 22(7–8). https://doi.org/10.1362/026725706778612149

Dziewanowska, K. & Kacprzak, A. (2013). Marketing doświadczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Felisiak, M. (2018). Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań CBOS nr 62/2018. Retrived from https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_062_18.PDF

Gouillart, F. & Ramaswamy, V. (2011). Firma oparta na współtworzeniu. Jak ją zbudować?  Harvard Business Review Polska, (101–102).

Gregor, B. & Kaczorowska-Spychalska, D. (Eds.) (2018). Marketing w erze technologii cyfrowych. Nowoczesne koncepcje i wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gruda, K. & Jakubów, M. (2016). 4P ważne dla cyfryzacji firm. Rzeczpospolita, (4.05.2016).

Hootsuite & We Are Social (2019). Digital 2019 Report. Retrived from http://www.mobirank.pl

IAB (2019). IAB Strategic Report. Internet 2018/2019. Retrived from https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2019/06/HBRP-raport-IAB-05-191.pdf. https://doi.org/10.17487/rfc1984

Kacprzak, A. (2017). Marketing doświadczeń w Internecie. Warszawa: C.H. Beck.

Kall, J. (2015). Branding na smartfonie. Komunikacja mobilna marki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.

Kaplan, M. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1). https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kieżel, E. (Ed.) (2010). Konsument i jego zachowania na rynku europejskim. Warszawa: PWE.

Kotler, Ph. & Keller, K.L. (2013). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Kotler, Ph. (2004). Marketing od A do Z. Warszawa: PWE.

Kotler, Ph., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2017). Marketing 4.0. Moving From Traditional to Digital. Hoboken: John Welly & Sons.

Kozielski, R. (2016). Przyszłość marketingu – wymiar koncepcyjny, organizacyjny i implementacyjny. Handel Wewnętrzny, 4(363).

Malär, L., Krohmer, H., Harley, W. D., & Nyffenegger, B. (2011). Emotional Brand Attachment and Brand Personality: The Relative Importance of the Actual and the Ideal Self. Journal of Marketing, 75(4). https://doi.org/10.1509/jmkg.75.4.35

Mazurek, G. (2012). Znaczenie wirtualizacji marketingu w sieciowym kreowaniu wartości. Warszawa: Poltext.

Mazurek, G. (2016). Ewolucja wykorzystania mediów społecznościowych w marketingu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 45(1). https://doi.org/10.15584/nsawg.2016.1.2

Ramaswamy, V. (2011). It's about human experiences…and beyond, to co-creation. Industrial Marketing Management, 40(2). https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2010.06.030

Rosa, G., Perenc, J., & Ostrowska, I. (Eds.) (2016). Marketing przyszłości – od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego. Warszawa: C.H. Beck.

Sadowski, M. (2013). Rewolucja w social media. Gliwice: Helion.

Skowronek, I. (2012). Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klienta do wizerunku firmy. Warszawa: Poltext.

Tapscott, D. (2010). Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat. Warszawa: WAiP.

Weber, L. (2011). Marketing to the Social Web. How Digital Customer Communities Build Your Business. John Wiley & Sons. https://doi.org/10.1108/07363761011038383

Young, A. (2010). Brand media strategy: Integrated communications planning in the digital era. New York: Palgrave Macmillan.

Zaltman, G. (2008). Jak myślą klienci. Poznań: Rebis.

Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription