Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.6.2
JEL: D00, D12, D22, D50, D60, L20, L93, L20, L93, M31

The assessment of marketing activities of airlines in social media on the example of LOT Polish Airlines

The air transport market in Poland is developing very dynamically and is characterized by great potential. The interdependence between air transport and the political and economic situation forces the airlines to observe the environment and react to changes occurring in it. Marketing activities are one of the forms of the company's influence on the market, and social media are currently becoming one of the most important marketing channels. The presence of airlines in social media is not only a tool for shaping trends in the environment, but also helps to maintain relations with existing customers and acquire the new ones. The aim of the paper is to evaluate the marketing activities of airlines in social media. The paper analyses the use of tools in social media by airlines, including the observation of crisis situation management. The research subject is LOT Polish Airlines (PLL LOT), and their marketing activities in social media such as Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn and Twitter are monitored. The data collected were compared with the activity of other European air carriers. Moreover, the social media activities of LOT Polish Airlines were analyzed on the basis of two negative events concerning working conditions in the company, one of whichconcerned a crisis situation caused by  an employee strike. The research was conducted in the period October 2018–February 2020, in selected months. As a result of the research, improvements were proposed and directions for further research were indicated.

Download article
Keywords: social media; LOT Polish Airlines; marketing; crisis management

References

Bibliografia/References

Barefoot, D. i Szabo J. (2014). Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Brand24.pl. (2019). Pobrane z: https://brand24.pl/ (02.05.2019).

Budd, L. i Ison S. (red.). (2017). Air Transport Management: An International Perspective. Londyn: Wydawnictwo Routledge.

Chwiałkowska, A. (2013). Monitorowanie mediów społecznościowych jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 51-61.

Comcowich, W. J. (2010). Media monitoring: The complete guide. Cyber alert Inc. White paper.

Delińska, L. (2018). Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych. Ekonomiczne Problemy Usług, 130(1), 17-25.

https://doi.org/10.18276/epu.2018.130–02

Dutko, M. (red.). (2016). Biblia e-biznesu 2: Nowy Testament. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Evans, L. (2011). Social media marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Fabjaniak-Czerniak, K. (2012). Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations. W. K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, 184. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Falls, J. i Decker, E. (2013). Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Grabińska, E. i Grabowski, S. (2016). Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. 2(34), 237-249. https://doi.org/10.18276/ept.2016.2.34-20

Halpern, N. (2012). Use of social media by airports. Journal of Airline and Airport Management, 2(2). https://doi.org/10.3926/jairm.9

Jasiulewicz, A. i Kozyra, A. (2017). Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreacji wizerunku marki na przykładzie linii lotniczych. Handel Wewnętrzny, 5(370), 222-230.

Kaznowski, D. (2014). Social media - społeczny wymiar Internetu. W. J. Królewski (red.), E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy (s. 69-91). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kerpen, D. (2013). Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Kotas, M. (2013). Media społecznościowe w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji na przykładzie firmy Wedel sp. z o.o. Studia Ekonomiczne, 157, 79-92.

Marjak, H. (2018). Znaczenie mediów społecznościowych po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 167, 21-36.

NapoleonCat.com. (2018). Pobrane z: https://napoleoncat.com/pl/ (06.12.2018).

Podlaski, A. (2011). Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Prorok, M. (2015). Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część I: podstawy teoretyczne. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 20(3), 59-70.

Sadowski, M. (2013). Rewolucja social media. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Seo, E. J. i Park, J. W. (2018). A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 66, 36–41. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.09.014

Spyra, Z. (2019). Marketing doświadczeń a budowanie strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych. Marketing i Rynek, (9), 22-30.

Szymczak, A. (2018). Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie komunikacji marketingowej przez linie lotnicze. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 3(29), 133-153.

Urbanowska-Sojkin, E. (2003). Zarządzanie przedsiębiorstwem: od kryzysu do sukcesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Żukowski, M. (2016). Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Article price
4.00
Journal of Marketing and Market Studies 6/2020
14.00
As file to download
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription