Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.6.2
JEL: D00, D12, D22, D50, D60, L20, L93, L20, L93, M31

Ocena działań marketingowych linii lotniczych w mediach społecznościowych na przykładzie PLL LOT

Rynek usług lotniczych w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie i charakteryzuje się dużym potencjałem. Współzależność pomiędzy transportem lotniczym a sytuacją polityczno-gospodarczą wymusza na liniach lotniczych obserwację otoczenia i reagowanie na pojawiające się w nim zmiany. Działania marketingowe są jedną z form oddziaływania przedsiębiorstwa na rynek, a jednym z ważniejszych kanałów marketingowych stają się obecnie media społecznościowe. Obecność linii lotniczych w mediach społecznościowych jest nie tylko narzędziem kształtowania trendów w otoczeniu, ale także pomaga utrzymać relacje z obecnymi klientami i pozyskać nowych odbiorców usług. Celem artykułu jest ocena działań marketingowych linii lotniczych w mediach społecznościowych. Dokonano w nim analizy korzystania z narzędzi w mediach społecznościowych przez linię lotniczą, w tym obserwacji zarządzania sytuacją kryzysową. Podmiotem badawczym jest spółka Polskie Linie Lotnicze LOT (PLL LOT), a przedmiotem obserwacji jej działania marketingowe w mediach społecznościowych. Zebrane dane porównano z aktywnością innych europejskich przewoźników lotniczych. Ponadto dokonano analizy działań PLL LOT w mediach społecznościowych na przykładzie dwóch negatywnych zdarzeń dotyczących warunków pracy w spółce, z których jedno dotyczyło sytuacji kryzysowej wywołanej strajkiem pracowników. Badania przeprowadzono w okresie październik 2018–luty 2020, w wybranych miesiącach. W rezultacie przeprowadzonych badań zaproponowano działania naprawcze oraz wskazano kierunki dalszych badań. 

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: media społecznościowe; Polskie Linie Lotnicze LOT; marketing; zarządzanie sytuacją kryzysową

Bibliografia

Bibliografia/References

Barefoot, D. i Szabo J. (2014). Znajomi na wagę złota. Podstawy marketingu w mediach społecznościowych. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.

Brand24.pl. (2019). Pobrane z: https://brand24.pl/ (02.05.2019).

Budd, L. i Ison S. (red.). (2017). Air Transport Management: An International Perspective. Londyn: Wydawnictwo Routledge.

Chwiałkowska, A. (2013). Monitorowanie mediów społecznościowych jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 51-61.

Comcowich, W. J. (2010). Media monitoring: The complete guide. Cyber alert Inc. White paper.

Delińska, L. (2018). Media społecznościowe jako determinanta rozwoju usług turystycznych. Ekonomiczne Problemy Usług, 130(1), 17-25.

https://doi.org/10.18276/epu.2018.130–02

Dutko, M. (red.). (2016). Biblia e-biznesu 2: Nowy Testament. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Evans, L. (2011). Social media marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Fabjaniak-Czerniak, K. (2012). Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations. W. K. Kubiak (red.), Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, 184. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Falls, J. i Decker, E. (2013). Media społecznościowe bez ściemy. Jak kreować markę. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Grabińska, E. i Grabowski, S. (2016). Nowe technologie na rynku przewozów lotniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki. 2(34), 237-249. https://doi.org/10.18276/ept.2016.2.34-20

Halpern, N. (2012). Use of social media by airports. Journal of Airline and Airport Management, 2(2). https://doi.org/10.3926/jairm.9

Jasiulewicz, A. i Kozyra, A. (2017). Wykorzystanie mediów społecznościowych w kreacji wizerunku marki na przykładzie linii lotniczych. Handel Wewnętrzny, 5(370), 222-230.

Kaznowski, D. (2014). Social media - społeczny wymiar Internetu. W. J. Królewski (red.), E-Marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy (s. 69-91). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Kerpen, D. (2013). Lubię to! Potęga marketingu szeptanego na Facebooku. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Kotas, M. (2013). Media społecznościowe w zarządzaniu sytuacją kryzysową organizacji na przykładzie firmy Wedel sp. z o.o. Studia Ekonomiczne, 157, 79-92.

Marjak, H. (2018). Znaczenie mediów społecznościowych po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 167, 21-36.

NapoleonCat.com. (2018). Pobrane z: https://napoleoncat.com/pl/ (06.12.2018).

Podlaski, A. (2011). Marketing społecznościowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Prorok, M. (2015). Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Część I: podstawy teoretyczne. Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, 20(3), 59-70.

Sadowski, M. (2013). Rewolucja social media. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Seo, E. J. i Park, J. W. (2018). A study on the effects of social media marketing activities on brand equity and customer response in the airline industry. Journal of Air Transport Management, 66, 36–41. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2017.09.014

Spyra, Z. (2019). Marketing doświadczeń a budowanie strategii komunikacji marki w mediach społecznościowych. Marketing i Rynek, (9), 22-30.

Szymczak, A. (2018). Wykorzystanie aplikacji mobilnych w procesie komunikacji marketingowej przez linie lotnicze. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 3(29), 133-153.

Urbanowska-Sojkin, E. (2003). Zarządzanie przedsiębiorstwem: od kryzysu do sukcesu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Żukowski, M. (2016). Twoja firma w social mediach. Podręcznik marketingu internetowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 6/2020
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
840.00 zł
672.00
Najniższa cena z 30 dni: 672.00
zamów prenumeratę