Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
mgr Aleksandra Wilk
ORCID: 0000-0002-6419-2772

mgr Aleksandra Wilk

AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.9
JEL: M14, M54

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw dołącza do grona społecznie odpowiedzialnych, a swoje działania przedstawia w publikowanych raportach CSR. Postępowanie według zasad tej koncepcji ma na celu m.in. uwzględnianie potrzeb zatrudnionych osób oraz zwiększanie zadowolenia pracowników. Celem artykułu jest przegląd działań CSR organizacji funkcjonujących w Polsce, w ramach programów personalnych. Analizy dokonano w oparciu o działania przedsiębiorstw raportowane w 2017 r., prowadzone w pięciu obszarach: rekrutacja i adaptacja, szkolenia i rozwój, partycypacja, wsparcie pracowników oraz work-life balance.

Słowa kluczowe: CSR; społeczna odpowiedzialność biznesu; ZKL; zarządzanie kapitałem ludzkim