Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

 • Dr Marcin Awdziej, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska)
 • Prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka (Polska)
 • Dr hab. Paweł Bryła, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Dr hab. Augustyna Burlita, prof. USz, Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • Dr hab. Paweł Chlipała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 • Dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)
 • Prof. dr hab. Natalia Czuchraj, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska” (Ukraina)
 • Prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • Prof. Ing. Ferdinand Daňo, Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie (Słowacja)
 • Dr hab. Tymoteusz Doligalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)
 • Dr hab. Katarzyna Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Prof. dr hab. Wojciech J. Florkowski, University of Georgia (USA)
 • Dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. USz, Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
 • Dr Anna Jasiulewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
 • Dr hab. Agnieszka Kacprzak, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr hab.  Jacek Kall, prof. UE, Uniwersytetu Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
 • Dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Polska)
 • Dr hab. Robert Kozielski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Dr hab. Marek Kunasz, prof. USz., Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • Dr Mariusz Kuziak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 • Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. URz, Uniwersytet Rzeszowski (Polska)
 • Dr Katarzyna Liczmańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)
 • Dr Anna Łaszkiewicz, Uniwersytet Łódzki (Polska)
 • Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Prof. Elliot N. Maltz, Willamette University (USA)
 • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. USz., Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • Dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
 • Dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
 • Dr Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)
 • Dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. UG, Uniwersytet Gdański (Polska)
 • Prof. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka (Polska)
 • Prof. Durdana Ozretic Dosen, Uniwersytet Zagrzebski (Chorwacja)
 • Dr Aleksandra Perchla-Włosik, Uniwersytet Wrocławski (Polska)
 • Prof. Gregor Pfajfar, Uniwersytet Lublański (Słowenia)
 • Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)
 • Dr hab. Edyta Rudawska, prof. USz., Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • Prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (Polska)
 • Prof. dr hab. Adam Sagan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
 • Prof. Seong-Do Cho, Ph.D., Chonnam National University – College of Business Administration (Korea Południowa)
 • Dr Monika Skorek, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Polska)
 • Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Polska)
 • Dr Michał Ścibor-Rylski, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska)
 • Dr hab. Mariusz Trojanowski, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska)
 • Dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. PW, Politechnika Warszawska (Polska)
 • Dr Vignesh Yoganathan, Northumbria University w Newcastle (Wielka Brytania)
 • Dr hab. Tomasz Zalega, prof. UW, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr Michał Zdziarski, Uniwersytet Warszawski (Polska)
 • Dr hab. Patrycja Zwiech, prof. USz., Uniwersytet Szczeciński (Polska)
 • Dr hab. Marcin Żemigała, Uniwersytet Warszawski (Polska)