Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Lista recenzentów

Lista recenzentów (2019):

 • Dr Marcin Awdziej, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Agnieszka Izabela Baruk, Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Paweł Bryła, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dr hab. Augustyna Burlita, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Dr hab. Paweł Chlipała, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. inż. Anna Cierniak-Emerych, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Dr hab. Tymoteusz Doligalski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Katarzyna Dziewanowska, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Ewa Frąckiewicz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Dr hab. Hanna Górska-Warsewicz, prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr Anna Jasiulewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Dr hab. Agnieszka Kacprzak, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab.  Jacek Kall, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Dr hab. Robert Kozielski, prof. Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dr hab. Wiesława Kuźniar, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego
 • Dr Katarzyna Liczmańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr Anna Łaszkiewicz, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Agnieszka Kacprzak, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Sławomir Kamosiński, prof. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Marek Kunasz, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Dr Mariusz Kuziak, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Dr hab. Ewa Mazur-Wierzbicka, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Dr hab. Radosław Mącik, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Maciej Mitręga, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
 • Dr Barbara Mróz-Gorgoń, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Anna Nikodemska-Wołowik, prof. Uniwersytetu Gdańskiego
 • Prof. dr hab. Jacek Otto, Politechnika Łódzka
 • Dr Aleksandra Perchla-Włosik, Uniwersytet Wrocławski
 • Prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Edyta Rudawska, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Prof. dr hab. Ireneusz Rutkowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Adam Sagan, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. inż. Dariusz Siemieniako, prof. Politechniki Białostockiej
 • Dr Monika Skorek, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
 • Dr Michał Ścibor-Rylski, Uniwersytet Warszawski
 • Dr Jolanta Tkaczyk, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dr hab. Mariusz Trojanowski, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Dr hab. Kazimierz Waćkowski, prof. Politechniki Warszawskiej
 • Dr hab. Tomasz Zalega, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dr Michał Zdziarski, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Patrycja Zwiech, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Dr hab. Marcin Żemigała, Uniwersytet Warszawski