Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

About the title

ISSN 1231-7853 - the journal is published and distributed in a paper version 

The monthly has been published since 1994. 

Journal of Marketing and Market Studies is addressed mainly to people professionally involved in marketing, i.e. managers of large and small enterprises, heads and staff of marketing departments, employees of advertising and market research agencies, etc., as well as students of marketing at universities of various types and their teachers – to all who want to keep up to date with the latest trends in Polish and global marketing. 

The reader will find inside everything that is related both to marketing theory and practice, including: 

 

 • new trends in theory and practice of marketing and functioning of the market; 
 • scope and possibilities of applying marketing in Polish economic practice; 
 • experience of Polish and foreign enterprises; 
 • professional advice - how to conduct marketing research and advertising campaigns; 
 • how to introduce products to the market, how to organize marketing activities in the company; 
 • interviews, reflections of practitioners, and reports from marketing conferences; 
 • latest Polish and foreign marketing publications, 
 • book reviews. 

Our authors are the best Polish experts in the field of marketing, lecturers at the largest Polish universities and practitioners employed in large Polish enterprises. We undertake all efforts to increase the international reach of the journal.

The journal is present in the following databases:

The journal is available only on subscription.

 

O czasopiśmie

ISSN 1231-7853 - miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej.
W archiwum dostępne są pełne wersje artykułów online i do pobrania 12 miesięcy po ukazaniu się numeru w wersji papierowej.

Miesięcznik ukazuje się od 1994 r.

Marketing i Rynek jest skierowany głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc pracowników naukowych wyższych uczelni, szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów - do wszystkich, którzy chcą na bieżąco śledzić najnowsze trendy w marketingu polskim i światowym.

Czytelnik znajdzie w nim wszystko, co jest związane z marketingiem - zarówno teorią, jak i praktyką marketingu - a więc:

 • nowe nurty w teorii i praktyce marketingu oraz funkcjonowaniu rynku,
 • zakres i możliwości stosowania marketingu w polskiej praktyce gospodarczej,
 • doświadczenia polskich i zagranicznych przedsiębiorstw,
 • fachowe porady - jak prowadzić badania marketingowe i kampanie reklamowe, jak wprowadzać produkty na rynek, jak zorganizować działalność marketingową w firmie,
 • wywiady, refleksje praktyków i sprawozdania z konferencji marketingowych,
 • omówienie nowości z polskiej i zagranicznej literatury z dziedziny marketingu.

Naszymi autorami są najlepsi polscy specjaliści w dziedzinie marketingu, wykładowcy największych polskich uczelni oraz praktycy zatrudnieni w dużych polskich przedsiębiorstwach. W gronie autorów pojawiają się naukowcy z zagranicy.

Czasopismo jest obecne w bazach:

Czasopismo jest dostępne wyłącznie w prenumeracie.