Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny 

Dr Urszula Widelska, Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży (Polska)

u.widelska|pwe.com.pl| |u.widelska|pwe.com.pl

Biogram i lista publikacji

 

Zastępca redaktora naczelnego

Dr Chahid Fourali, London Metropolitan University (Wielka Brytania)

Biogram i lista publikacji

 

Redaktorzy tematyczni

  • Dr hab. Monika Skorek, Uniwersytet Warszawski (Polska)
  • Dr hab. Katarzyna Bilińska-Reformat, prof UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Polska)
  • Prof. dr hab. Ewa Frąckiewicz, Uniwersytet Szczeciński (Polska)
  • Dr Katarzyna Liczmańska-Kopcewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Polska)

 

Redaktor statystyczny

Prof. dr hab. Mirosław Szreder, Uniwersytet Gdański (Polska)

 

Sekretarz redakcji
Urszula Joachimiak

 

Korekta językowa i redakcja stylistyczna
Urszula Joachimiak

 

Korekta językowa – angielski
Grzegorz Grątkowski
Gabriela Steliga