Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Miesięcznik "Marketing i Rynek" dofinansowano ze środków Skarbu Państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki
„Rozwój czasopism naukowych” ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” (Dz.U. z 2021 r., poz. 1514) 

DOFINANSOWANIE: 80 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 105 017, 60 zł

 

ISSN 1231-7853 – miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

Czasopismo ukazuje się od 1994 r.

Marketing i Rynek jest skierowany głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc pracowników naukowych wyższych uczelni, szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów - do wszystkich, którzy chcą na bieżąco śledzić najnowsze trendy w marketingu polskim i światowym. Czytelnik znajdzie w nim wszystko, co jest związane z marketingiem - zarówno teorią, jak i praktyką marketingową.

Marketing i Rynek jest czasopismem naukowym i otrzymało 40 punktów (Komunikat Ministra Nauki z dnia z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Dziedziny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne.

Czasopismo znajduje się w następujących bazach danych:

 

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC BY).

CCBY

 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl

PLAGIAT