Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

ISSN 1231-7853 – miesięcznik jest wydawany i dystrybuowany w wersji papierowej, która jest wersją pierwotną.

Czasopismo ukazuje się od 1994 r.

Marketing i Rynek jest skierowany głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc pracowników naukowych wyższych uczelni, szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów - do wszystkich, którzy chcą na bieżąco śledzić najnowsze trendy w marketingu polskim i światowym. Czytelnik znajdzie w nim wszystko, co jest związane z marketingiem - zarówno teorią, jak i praktyką marketingową.

Marketing i Rynek jest czasopismem naukowym i otrzymało 40 punktów na liście czasopism punktowanych (Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych). Dziedziny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne

Czasopismo znajduje się w następujących bazach danych:

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL (pełna treść wzorca dostępna jest pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode) (CC BY).

CCBY

 

Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego plagiat.pl

PLAGIAT