Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Profil tematyczny i cele

Miesięcznik ukazuje się nieprzerwanie od 1994 r. i jest wiodącym czasopismem naukowym w obszarze marketingu w Polsce. Jego silna pozycja wynika z faktu, że publikują w nim czołowi naukowcy zajmujący się problematyką marketingu i funkcjonowania rynku z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce oraz eksperci w tej dziedzinie. Czasopismo stanowi pomost pomiędzy teorią a praktyką, przyczynia się do rozwoju wiedzy oraz stawia nowe wyzwania badawcze poprzez publikowanie recenzowanych artykułów naukowych poświęconych problematyce teorii marketingu, strategii marketingowych, działań marketingowych, zachowań konsumenckich oraz funkcjonowania rynku. 

Czasopismo przez wiele lat koncentrowało się na publikacji artykułów naukowych analizujących problematykę marketingu i rynku z polskiej perspektywy. Jednak procesy globalizacyjne, których wpływy szczególnie można dostrzec właśnie w problematyce podejmowanej na łamach czasopisma przyczyniły się do wzrostu zainteresowania polskich naukowców rozwiązaniami marketingowymi i rynkowymi w szerszym wymiarze – międzynarodowym, a w szczególności europejskim. Także naukowcy zagraniczni zasygnalizowali chęć poznania polskich doświadczeń i badań w zakresie marketingu i funkcjonowania naszego rynku w kontekście Wspólnego Rynku Unii Europejskiej. Stąd też od 2019 r. czasopismo rozpoczęło proces umiędzynaradawiania poprzez zaproszenie do Rady Naukowej oraz grona recenzentów, ekspertów afiliowanych za granicą. 

Czasopismo jest skierowane głównie do osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem, a więc pracowników naukowych wyższych uczelni polskich i zagranicznych, szefów dużych i małych przedsiębiorstw, szefów i pracowników działów marketingu, pracowników agencji reklamowych i badania rynku itp., a także do studentów marketingu w wyższych uczelniach różnych typów – do wszystkich, którzy chcą na bieżąco śledzić najnowsze trendy w marketingu. 
„Marketing i Rynek” we współpracy redakcji z autorami, recenzentami i czytelnikami dąży do publikowania artykułów naukowych o wysokiej wartość merytorycznej i docierających do społeczności regionu, przy zachowaniu wysokich standardów etycznych. „Marketing i Rynek” aspiruje do bycia czasopismem pierwszego wyboru dla naukowców w obszarze marketingu.