Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Anna Kwoka
Mgr Anna Kwoka Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, słuchaczka EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Posiada 14-letnie doświadczenie w branży retail. Pracuje dla francuskiej marki L'Occitane en Provence. W obszarze jej zainteresowań znajdują się turkusowe koncepcje zarządzania oraz psychologia tłumu.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.3
JEL: M31, M38, K39

Tematem artykułu jest rzecznictwo pracowników definiowane jako promocja organizacji przez ludzi, którzy dla niej pracują. Celem naukowym artykułu jest systematyzacja wiedzy na temat rzecznictwa pracowników oraz identyfikacja obszarów przyszłych badań nad tym zagadnieniem. Jako metodę badawczą autorki przyjęły przegląd narracyjny literatury. Celem utylitarnym publikacji jest promowanie zmian w sposobie myślenia o roli pracowników w działalności marketingowej organizacji. Wskazano kluczowe korzyści wynikające z występowania pracowników w roli ambasadorów marki. Przedstawiono argumenty potwierdzające tezę, że programy rzecznictwa pracowniczego mają niemal nieograniczony potencjał promocyjny, ale pracownicy mogą być wartościowymi ambasadorami marki tylko wtedy, gdy mają wiedzę na temat potrzeb marki oraz mechanizmów rzecznictwa pracowniczego.

Słowa kluczowe: rzecznictwo; ambasador marki; reputacja; marketing cyfrowy; social media

Mgr Anna Kwoka

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, słuchaczka EDBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Posiada 14-letnie doświadczenie w branży retail. Pracuje dla francuskiej marki L'Occitane en Provence. W obszarze jej zainteresowań znajdują się turkusowe koncepcje zarządzania oraz psychologia tłumu.