Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.8
JEL: L8, L83, M31

Bezpieczeństwo gości jako wyznacznik jakości usług hotelarskich

Problematyka jakości usług, w obliczu stale zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, rosnącej konkurencji, zmieniających się upodobań klientów oraz trudności w ocenie, staje się jednym z ważniejszych zadań, jakie stoją przed zarządzającymi przedsiębiorstwami, w tym przedsiębiorstwami z branży hotelarskiej. Celem artykułu było opracowanie modelu koncepcyjnego oceny bezpieczeństwa z perspektywy gości hotelowych w aspekcie jakości usług.

Słowa kluczowe: hotelarstwo; jakość usług; bezpieczeństwo

Bibliografia

Bibliografia

Dziadkowiec, J. (2006). Wybrane metody badania i oceny jakości usług. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 717.

Jaremen, D.E. i Nawrocka, E. (2017). Konkurencyjność Airbnb na rynku hotelarskim. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 47. https://doi.org/10.15611/pn.2017.473.26

Łańcucki, J. (1997). Jakość usług. Problemy Jakości, (8).

Mazur, J. (2001). Zarządzanie marketingiem usług. Warszawa: Difin.

Panasiuk, A. i Szostak, D. (red.). (2008). Hotelarstwo, Usługi – Eksploatacja – Zarządzanie. Warszawa: PWN.

Rynek hotelarski w Polsce. Raport. (2018). Świat Hoteli, (wyd. specjalne lipiec–sierpień).

Stobiecka, J. (2009). Modele jakości usług w zastosowaniach. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 800.

GUS. (2018). Turyści w bazie noclegowej. Pozyskano z http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/turystyka/turysci-w-bazie-noclegowej-sierpien-2018-roku,5,74.html

Wszendybył, E. i Borkowski, S. (2004). Jakość usług hotelarskich w aspekcie techniki zdarzeń krytycznych. Przegląd Organizacji, (7-8).

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę