Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Konrad Hryniewicz
ORCID: 0000-0002-2230-8132
Doktorant psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Pracuje nad efektywnością marketingową reklam, które są nasycone treścią sprawczą lub wspólnotową. Główne zainteresowania naukowe to poznanie społeczne, osobowościowe mechanizmy kontroli zachowania, procesy wartościowania poprzez zbieżność z „Ja”, a także statystyka.

Doktorant psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Pracuje nad efektywnością marketingową reklam, które są nasycone treścią sprawczą lub wspólnotową. Główne zainteresowania naukowe to poznanie społeczne, osobowościowe mechanizmy kontroli zachowania, procesy wartościowania poprzez zbieżność z „Ja”, a także statystyka.