Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Konrad Hryniewicz
ORCID: 0000-0002-2230-8132

Doktorant psychologii na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Pracuje nad efektywnością marketingową reklam, które są nasycone treścią sprawczą lub wspólnotową. Główne zainteresowania naukowe to poznanie społeczne, osobowościowe mechanizmy kontroli zachowania, procesy wartościowania poprzez zbieżność z „Ja”, a także statystyka.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.2.2
JEL: M31, M37

Autor przedstawia założenia i wyniki trzech badań pilotażowych oraz eksperymentu dotyczących efektywności marketingowej reklam nasyconych treścią sprawczą lub wspólnotową. Wykorzystując model podwójnej perspektywy sprawczości i wspólnotowości oraz teorię zbieżności z „Ja”, założono w nich, że reklama sprawcza będzie wartościowana przez „Ja” odbiorcy (zgodnie z perspektywą aktora dążącego do realizacji osobistego celu), a reklama wspólnotowa przez „Ja” wspólnotowe (zgodnie z perspektywą obserwatora oceniającego dobre intencje innych osób). W toku badań pilotażowych ustalono, że przygotowane animowane reklamy produktu (marchwi) charakteryzowały się wysoką sprawczością lub wspólnotowością. Eksperyment wykazał, że reklama sprawcza powodowała silniejszy związek między intencją odbiorcy do jedzenia marchwi a pozytywnymi postawami wobec produktu i reklamy. Reklama wspólnotowa powodowała natomiast silniejszy związek między wspólnotowością odbiorcy a pozytywnymi postawami wobec produktu i reklamy. Badanie potwierdziło, że wartościowanie reklamowanych produktów jest zgodne z podstawowymi wymiarami życia ludzi, tj. ich dążeniem do realizacji własnych celów oraz nawiązywania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi.

Słowa kluczowe: wspólnotowość; sprawczość; efektywność reklam; zbieżność z „Ja”; SEM-PLS.