Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Konrad Szczukiewicz
ORCID: 0000-0001-7341-0404

Mgr Konrad Szczukiewicz

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie Sorbony w Paryżu oraz studiów typu MBA w Paryskiej Szkole Biznesowej ESG. Współzałożyciel i współwłaściciel polskiego startupu Shelfwise, wybranego do TOP25 polskich startupów przez czasopismo MyCompany Polska (2019). Uznany za jednego z TOP25 polskich innowatorów według tego samego czasopisma (2018). Konsultant współpracujący z wieloma startupami, w szczególności w zakresie strategii biznesowej, pozyskiwania finansowania i rozwoju produktu. Od 2021 roku doktorant Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prowadzi warsztaty z zakładania startupu.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2022.1.2
JEL: M13

W artykule opisano formy finansowania startupów i specyfikę startup pitch (prezentacji startupu). Przedstawiono różne definicje i koncepcje pitch oraz ich cel. Sporządzono zestawienie proponowanej struktury pitch według literatury przedmiotu oraz przeanalizowano wystąpienia 10 startupów podczas konkursu startupowego Wolves Summit w 2020 roku pod kątem struktury pitch. Bazując na badaniach oraz własnych doświadczeniach autorzy opracowali schemat pytań, jakimi kieruje się inwestor venture capital oceniając potencjał startupu, oraz zaproponowali schemat optymalnego startup pitch wraz z uzasadnieniem roli jaką pełnią poszczególne jego elementy.

Słowa kluczowe: pitch; pitch deck; prezentacja inwestorska; startupy; pozyskiwanie finansowania