Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr hab. Krzysztof Najman
ORCID: 0000-0003-1673-2858

Pracownik naukowo-badawczy Katedry Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Członek Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Członek Prezydium Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Członek Rady Statystycznej przy prezesie GUS. Autor publikacji poświęconych sztucznym sieciom neuronowym, metodom klasyfikacji i grupowania danych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych.

 
DOI: 10.33226/1231-7853.2024.4.1
JEL: C55

Wpisy użytkowników portali społecznościowych są cennym źródłem informacji marketingowej, z których z powodzeniem korzysta wiele przedsiębiorstw na całym świecie. Jedną z kluczowych informacji jest wiek autorów wpisów. Wiedza ta pozwala przedsiębiorcom, instytucjom publicznym, władzom centralnym i lokalnym odkryć różnice między użytkownikami. Umożliwia dostosowanie do nich odpowiedniej oferty produktowej, kanałów dystrybucji czy działań marketingowych. Pozwala na analizę emocji, jakie wywołują podejmowane decyzje, zmiany lub wprowadzane reformy. Autorzy treści zamieszczonych w portalach społecznościowych często nie podają swojej daty urodzenia, co znacząco ogranicza możliwości ich wykorzystania. Z badań językowych wynika, że przedstawiciele różnych grup wiekowych posługują się odmiennym słownictwem i formami gramatycznymi. Różnicują je także powszechnie stosowane w wypowiedziach na portalach społecznościowych znaki graficzne, takie jak emotikony, emoji, piktogramy i inne. Znaki graficzne mogą być tylko prostym uzupełnieniem czy podkreśleniem części werbalnej, ale mogą nadawać jej także nowe znaczenie. Mogą także samodzielnie stanowić całą wypowiedź. Celem prezentowanych badań jest próba oceny, który typ przekazu, werbalny czy niewerbalny, częściej występuje w wiadomościach na platformie X (dawniej Twitterze) i czy oba te typy przekazu są zgodne.

Słowa kluczowe: X (Twitter); emoji; komunikacja cyfrowa; komunikacja werbalna i niewerbalna