Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Marcin Dwórznik
ORCID: 0000-0001-5861-2729
Dr Marcin Dwórznik
Specjalizuje się w rachunkowości, finansach i analizie ekonomicznej, pracownik Narodowego Banku Polskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim.  
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.11.2
JEL: I230, I220, I230, M400, M100, R32

Celem artykułu jest przedstawienie i wykorzystanie metodyki oceny funkcjonowania uczelni wyższych. W artykule zastosowano proponowaną przez autora metodykę do oceny efektywności oraz jakości czołowych publicznych uczelni funkcjonujących na terenie Polski. Podstawą proponowanej metodyki jest z jednej strony spostrzeżenie, że uczelnia realizuje dwa główne procesy różniące się istotnie charakterem nakładów oraz uzyskiwanych produktów i efektów — dydaktykę i badania. Z drugiej strony dla uzyskania kompleksowej oceny uczelni ważne jest zwrócenie uwagi na dwa obszary — efektywność funkcjonowania oraz generowaną jakość, rozumianą jako wpływ uczelni na otoczenie. Prezentowane w artykule wyniki oceny przeprowadzonej według metodyki zaproponowanej przez autora wskazują, że najwyższy poziom efektywności zarówno w przypadku realizacji procesu dydaktyki, jak i realizacji badań osiągnął Uniwersytet Warszawski. Wyniki te pokazały także możliwości, jakie daje proponowana metodyka, jednak zdaniem autora istotna jest również refleksja nad doborem i źródłami analizowanych danych.

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe; jakość; efektywność; szkoła wyższa; skuteczność organizacyjna; dydaktyka; badania

Dr Marcin Dwórznik
Specjalizuje się w rachunkowości, finansach i analizie ekonomicznej, pracownik Narodowego Banku Polskiego oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim.