Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr inż. Marcin Leszczyński
ORCID: 0000-0003-4896-6237
Dr inż. Marcin Leszczyński
Adiunkt w Katedrze Ekonomii Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce komunikowania w biznesie, public relations, reputacji oraz zaufania w życiu gospodarczym. W latach 2017–2019 pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.4.2
JEL: M30

Aktywność czołowych sportowców w mediach społecznościowych podczas globalnego zawieszenia rozgrywek sportowych — na przykładzie Instagrama

In March 2020, most sports competitions in the world were suspended due to the COVID-19 pandemic. Fan demand for information about top athletes could not be fully satisfied traditionally, that is why social media have grown in popularity. This article aims to identify the factors that affect the engagement of sports fans on social media and is based on the example of Instagram. The number of likes, comments as well as the number of likes and comments divided by the number of followers (appropriate engagement rates), were taken into account as engagement indicators. The results clearly show what types of posts generated the most engagement.

W marcu 2020 roku większość zawodów sportowych na świecie została zawieszona z powodu pandemii COVID-19. W tej sytuacji zapotrzebowanie kibiców na informacje o najlepszych sportowcach nie mogło być w pełni zaspokojone w sposób tradycyjny, czego wynikiem był wzrost popularności mediów społecznościowych. Celem artykułu jest identyfikacja czynników wpływających na zaangażowanie fanów sportu w mediach społecznościowych, bazując na przykładzie Instagrama. Jako wskaźniki uwzględniono liczbę polubień i komentarzy, a także liczbę polubieni i komentarzy podzieloną przez liczbę followersów (właściwe wskaźniki zaangażowania). Wyniki przeprowadzonego badania pokazują jakie typy postów generowały największe zaangażowanie.

Słowa kluczowe: Instagram; social media; communication; athletes; sport; engagement; likes; comments (Instagram; media społecznościowe; komunikowanie; sportowcy; sport; zaangażowanie; polubienia; komentarze)

Dr inż. Marcin Leszczyński
Adiunkt w Katedrze Ekonomii Informacji na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce komunikowania w biznesie, public relations, reputacji oraz zaufania w życiu gospodarczym. W latach 2017–2019 pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu w Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk.