Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Natalia Raszka
ORCID: 0000-0002-8003-963
Od 2018 doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Handlu i Marketingu. Obszary zainteresowań naukowych: zrównoważona konsumpcja, zrównoważony rozwój oraz green economy. W swojej pracy doktorskiej podejmuje problematykę motywacji konsumenta dotyczącej zakupu odzieży używanej.
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.1.3
JEL: D12, Q56

Motywy kupowania produktów używanych — wyniki badań jakościowych

Second-hand buying helps to decrease the level of production and for that reason it may be recognized as a sustainable behaviour of a consumer. The main goal of the paper is to define and recognise motivations, opinions and beliefs about the purchase of second-hand products sold in various retail trade formats and to examine whether customers are motivated by their care for the environment, the desire to escape from the consumption system or attempt to follow the principles of sustainable consumption. The research was carried out using FGI — Focus Group Interview with seven people aged 20–30, including five women and two men. The criterion for the respondent selection was whether they bought a used product in the last 12 months. The survey was conducted on 15th April 2019. Answers and their analysis have shown that sustainable consumption is not the main motivation of respondents to buy used products. The most common reason is the low price of the products. However, some responses were indirectly related to sustainable consumption.

 

Kupowanie z drugiej ręki pomaga obniżyć poziom produkcji i z tego powodu może zostać uznane za przejaw zrównoważonej konsumpcji. Głównym celem artykułu jest rozpoznanie motywacji, opinii i przekonań dotyczących zakupu produktów używanych sprzedawanych w różnych formatach handlu detalicznego oraz zbadanie, czy motywacją klientów jest dbałość o środowisko naturalne lub próba przestrzegania zasad zrównoważonej konsumpcji. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody zogniskowanego wywiadu grupowego z siedmioma osobami w wieku 20–30 lat, w tym pięcioma kobietami i dwoma mężczyznami. Kryterium wyboru respondentów było to, czy kupili oni używany produkt w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badanie zostało przeprowadzone 15 kwietnia 2019 r. Z odpowiedzi wynika, że zrównoważona konsumpcja nie była główną motywacją respondentów do kupowania używanych produktów. Najczęściej wskazywanym motywem była niska cena produktów. Niektóre odpowiedzi były jednak pośrednio związane ze zrównoważoną konsumpcją.

Słowa kluczowe: second-hand products; motives of purchase; sustainable consumption

Od 2018 doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Handlu i Marketingu. Obszary zainteresowań naukowych: zrównoważona konsumpcja, zrównoważony rozwój oraz green economy. W swojej pracy doktorskiej podejmuje problematykę motywacji konsumenta dotyczącej zakupu odzieży używanej.