Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Natalia Raszka
ORCID: 0000-0002-8003-963
Od 2018 doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Handlu i Marketingu. Obszary zainteresowań naukowych: zrównoważona konsumpcja, zrównoważony rozwój oraz green economy. W swojej pracy doktorskiej podejmuje problematykę motywacji konsumenta dotyczącej zakupu odzieży używanej.
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.1.3
JEL: D12, Q56

Kupowanie z drugiej ręki pomaga obniżyć poziom produkcji i z tego powodu może zostać uznane za przejaw zrównoważonej konsumpcji. Głównym celem artykułu jest rozpoznanie motywacji, opinii i przekonań dotyczących zakupu produktów używanych sprzedawanych w różnych formatach handlu detalicznego oraz zbadanie, czy motywacją klientów jest dbałość o środowisko naturalne lub próba przestrzegania zasad zrównoważonej konsumpcji. Badanie zostało przeprowadzone przy użyciu metody zogniskowanego wywiadu grupowego z siedmioma osobami w wieku 20–30 lat, w tym pięcioma kobietami i dwoma mężczyznami. Kryterium wyboru respondentów było to, czy kupili oni używany produkt w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Badanie zostało przeprowadzone 15 kwietnia 2019 r. Z odpowiedzi wynika, że zrównoważona konsumpcja nie była główną motywacją respondentów do kupowania używanych produktów. Najczęściej wskazywanym motywem była niska cena produktów. Niektóre odpowiedzi były jednak pośrednio związane ze zrównoważoną konsumpcją.

Słowa kluczowe: produkty używane; motywy zakupu; zrównoważona konsumpcja

Od 2018 doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w Katedrze Handlu i Marketingu. Obszary zainteresowań naukowych: zrównoważona konsumpcja, zrównoważony rozwój oraz green economy. W swojej pracy doktorskiej podejmuje problematykę motywacji konsumenta dotyczącej zakupu odzieży używanej.