Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Dr Robert Mackiewicz
ORCID: 0000-0002-2990-2337
Adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej i Biznesu Uniwersytetu SWPS. Absolwent programu Fulbrighta w Princeton University. W ramach specjalności psychologia biznesu prowadzi zajęcia z psychologii ekonomicznej oraz zastosowania metod statystycznych w analizie danych marketingowych. Współpracował między innymi z firmami Stock, Polkomtel oraz Unilever
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.1
JEL: M30, D12

Podstawowym celem artykułu jest porównanie wpływu reklamy holograficznej i tradycyjnej na takie elementy zachowań konsumenckich, jak: emocje, ocena poznawcza, intencja zakupu i wrażliwość cenowa prezentowanego produktu. Przedstawiono także rys historyczny procesów tworzenia obrazów i reklam z efektem holograficznym. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie pokazują, że reklama holograficzna budzi znacznie silniejsze pozytywne emocje do prezentowanych marek i produktów niż reklama tradycyjna w formie plakatu 2D. Podobnie jest w przypadku intencji zakupu – reklama holograficzna powoduje, że konsumenci wykazują znacznie wyższą chęć dokonania zakupu produktu w porównaniu z tymi konsumentami, którym przedstawiono tradycyjną wersję reklamy. W odniesieniu do wrażliwości cenowej badania wykazały, że reklama holograficzna „usypia czujność” konsumentów poprzez silne osłabienie tej wrażliwości. Konsumenci są gotowi zapłacić więcej za reklamowany produkt w porównaniu z osobami, którym prezentowano ten sam produkt w formie plakatu.

Słowa kluczowe: marketing holograficzny; hologramy 3D; emocje; ocena poznawcza; wrażliwość cenowa; intencja zakupu

Adiunkt w Katedrze Psychologii Ekonomicznej i Biznesu Uniwersytetu SWPS. Absolwent programu Fulbrighta w Princeton University. W ramach specjalności psychologia biznesu prowadzi zajęcia z psychologii ekonomicznej oraz zastosowania metod statystycznych w analizie danych marketingowych. Współpracował między innymi z firmami Stock, Polkomtel oraz Unilever