Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Tomasz Olchawa
ORCID: 0000-0002-9953-6491
Mgr Tomasz Olchawa Ekspert oraz menedżer wyspecjalizowany w zakupie internetowych powierzchni reklamowych za pomocą ponad 120 platform reklamowych. Główne obszary jego zainteresowań stanowią: reklama display (banerowa, native, push, pop-under), płatne wyniki wyszukiwania, płatne działania w sieciach społecznościowych oraz technologia programmatic 
DOI: 10.33226/1231-7853.2021.8.2
JEL: M31, M37

Celem artykułu jest krytyczny przegląd definicji reklamy natywnej, zestawienie mierników jej skuteczności oraz ocena tej skuteczności w kontekście realizacji funkcji i zadań marketingu społecznego. Artykuł zawiera krytyczną analizę literatury przedmiotu. Wykazano, że dążenie do wzrostu skuteczności reklamy natywnej może się odbywać kosztem społecznie odpowiedzialnej promocji i komunikacji z klientem. Koncentracja wyłącznie na skuteczności reklamy natywnej, z pominięciem kwestii społecznych, kształtuje negatywne postawy odbiorców wobec tego narzędzia promocji oraz powoduje utratę zaufania wobec producenta i marki. Korzystanie z reklamy natywnej powinno zawierać czytelne oznakowanie komunikatu, tak aby odbiorcy jasno odróżniali przekaz komercyjny od innych treści publikowanych w medium. Realizując założenia społecznej odpowiedzialności, przedsiębiorstwo może podjąć edukację konsumentów w zakresie funkcjonowania reklamy natywnej.

Słowa kluczowe: reklama natywna; skuteczność reklamy natywnej; marketing społeczny

Mgr Tomasz Olchawa

Ekspert oraz menedżer wyspecjalizowany w zakupie internetowych powierzchni reklamowych za pomocą ponad 120 platform reklamowych. Główne obszary jego zainteresowań stanowią: reklama display (banerowa, native, push, pop-under), płatne wyniki wyszukiwania, płatne działania w sieciach społecznościowych oraz technologia programmatic