Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Mgr Witold Janczyński
Absolwent specjalności psychologia biznesu w Uniwersytecie SWPS wWarszawie. Przez ponad 25 lat związany z branżą reklamową oraz event engineeringiem. Producent największych wydarzeń specjalnych, m.in. dla takich marek jak Lotos, GPW, KDPW, Orkla, Bakoma, Storck. Założyciel firmy Ledholo, pomysłodawca i twórca rozwiązań umożliwiających prezentację obrazów z efektem holograficznym, pasjonat motion design.
DOI: 10.33226/1231-7853.2023.10.1
JEL: M30, D12

Podstawowym celem artykułu jest porównanie wpływu reklamy holograficznej i tradycyjnej na takie elementy zachowań konsumenckich, jak: emocje, ocena poznawcza, intencja zakupu i wrażliwość cenowa prezentowanego produktu. Przedstawiono także rys historyczny procesów tworzenia obrazów i reklam z efektem holograficznym. Wyniki przeprowadzonych badań jednoznacznie pokazują, że reklama holograficzna budzi znacznie silniejsze pozytywne emocje do prezentowanych marek i produktów niż reklama tradycyjna w formie plakatu 2D. Podobnie jest w przypadku intencji zakupu – reklama holograficzna powoduje, że konsumenci wykazują znacznie wyższą chęć dokonania zakupu produktu w porównaniu z tymi konsumentami, którym przedstawiono tradycyjną wersję reklamy. W odniesieniu do wrażliwości cenowej badania wykazały, że reklama holograficzna „usypia czujność” konsumentów poprzez silne osłabienie tej wrażliwości. Konsumenci są gotowi zapłacić więcej za reklamowany produkt w porównaniu z osobami, którym prezentowano ten sam produkt w formie plakatu.

Słowa kluczowe: marketing holograficzny; hologramy 3D; emocje; ocena poznawcza; wrażliwość cenowa; intencja zakupu

Absolwent specjalności psychologia biznesu w Uniwersytecie SWPS wWarszawie. Przez ponad 25 lat związany z branżą reklamową oraz event engineeringiem. Producent największych wydarzeń specjalnych, m.in. dla takich marek jak Lotos, GPW, KDPW, Orkla, Bakoma, Storck. Założyciel firmy Ledholo, pomysłodawca i twórca rozwiązań umożliwiających prezentację obrazów z efektem holograficznym, pasjonat motion design.