Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wykorzystanie storytellingu w reklamach prasowych kosmetyków

Storytelling jest narzędziem marketingowym, które obecnie zyskuje na znaczeniu i jest coraz
częściej stosowane w reklamach. Aby łatwiej dotrzeć do odbiorcy i sprawić, by ten faktycznie
reklamę nie tylko obejrzał, ale także zrozumiał ją i zapamiętał, wykorzystuje się właśnie
storytelling, czyli tworzenie komunikatu marketingowego o produkcie lub marce w formie
opowieści. Stosowanie opowieści w marketingu sprawia, że odbiorcy są bardziej
zaangażowani i postrzegają reklamę jako bardziej interesującą, opowieści budzą bowiem
emocje, są lepiej zapamiętywane, a także bawią. Takie zabiegi można wykorzystywać w
różnych formach reklamy i dla różnych produktów, np. reklam prasowych kosmetyków.
Artykuł przedstawia wyniki badań treści reklam prasowych kosmetyków z punktu widzenia
wykorzystania w nich storytellingu. Kluczowym wnioskiem z tych badań jest określenie
relacji między kategorią produktową a wykorzystaniem storytellingu w reklamach prasowych.

Słowa kluczowe: storytelling; marketing; marketing narracyjny; prasa

Bibliografia

Bachryj-Krzywaźnia, M. (2019). Dedykowany storytelling — psychologiczne przesłanki
perswazyjnej efektywności narracyjnego marketingu politycznego. Środkowoeuropejskie
Studia Polityczne, (1), 193–210.
Bennett, A. i Royle, N. (2016). An introduction to literature, criticism and theory. Nowy
York: Routledge.
Bondos, J. (2016). Cena jako sygnalizator jakości produktu. Studia Ekonomiczne, 254, 30–39.
Danciu, V. (2014). Manipulative marketing: persuasion and manipulation of the consumer
through advertising. Theoretical and Applied Economics, 21 (2), 19–34.
Escalas, J. E. (2004). Narrative processing: Building consumer connections to brands. Journal
of Consumer Psychology, 14(1–2), 168–180.
https://doi.org/10.1207/s15327663jcp1401&2_19
Gallo, C. (2016). Sekrety storytellerów. Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o.o.
Golonka, I. (2019). Storytelling jako strategia wizerunkowa i jej zastosowanie w
audiowizualnych przekazach promocyjnych wybranych marek ekskluzywnych. Com.press,
2(3), 6–26.
Herskovitz, S. i Crystal, M. (2010). The essential brand persona: storytelling and branding.
Journal of Business Strategy, 31(3), 21–28. https://doi.org/10.1108/02756661011036673
Hong, S., Kang, J. A. i Hubbard, G. T. (2018). The Effects of Founder's Storytelling
Advertising. International Journal of Entrepreneurship, 22(3), 1–9.
Hunjet, A. i Vuk, S. (2017). The psychological impact of colors in marketing. International
Journal Vallis Aurea, 3(2), 42–54.

Jaska, E. (2013). Determinanty skutecznej reklamy medialnej. Zeszyty Naukowe Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing,
10(59), 312–319.
Kaliszewski, S. (2013). Through a Narratalogical Lens: An analysis of the storytelling
elements in award-winning advertisements. The University of Warwick.
Kelly, L., Kerr, G. i Drennan, J. (2010). Avoidance of Advertising in Social Networking Sites.
Journal of Interactive Advertising, 10(2), 16–27.
https://doi.org/10.1080/15252019.2010.10722167
Kilijańska, B. (2017). Wpływ koloru przekazu na jego percepcję. Dziennikarstwo i Media, 8,
171–182. https://doi.org/10.19195/2082-8322.8.13
Kończak, J. (2017). Storytelling — komunikacja sponsoringowa w sporcie. Quality in Sport,
3(4), 57–68. https://doi.org/10.12775/QS.2017.023
Lundqvist, A., Liljander, V., Gummerus, J. i van Riel, A. (2013). The impact of storytelling
on the consumer brand experience: the case of a firm-originated story. Journal of Brand
Management, 20(4), 283–297. https://doi.org/10.1057/bm.2012.15
Markiewicz, A. (2017). Zastosowanie narzędzi filozofii języka, filozofii działania oraz
kognitywistyki do analizy perswazyjnego aspektu marketingu narracyjnego.
Micu, A. C. i Plummer, J. T. (2010). Measurable Emotions: How Television Ads Really
Work Patterns of Reactions to Commercials Can Demonstrate Advertising Effectiveness.
Journal of Advertising Research, 50(2), 137–153.
https://doi.org/10.2501/S0021849910091300
Nambiar, R. (2018). Storytelling long-format ads — A better way for effective consumer
engagement. Sansmaran Research Journal, 1–12.
Nemčoková, K. (2011). Storytelling as a Discourse Strategy in Printed Advertising. Theories
and Practices, 2, 111–120.
Nowakowski, M. i Nowakowska, B. (2016). Wymiary komunikacji marketingowej w
reklamie. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 9, 231–242.
Nowicki, R. (2013). Percepcja przekazów reklamowych i jej wpływ na zachowania
konsumentów w pierwszej dekadzie XXI wieku. Marketing i Zarządzanie, 32, 403–416.
Russell, T. J. i Lane, R. W. (2000). Reklama według Ottona Kleppnera. Warszawa:
Wydawnictwo Felberg SJA.
Tarczydło, B. (2017). Zachowania konsumenta a storytelling marki. Wybrane aspekty. Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (501), 24–34.
https://doi.org/10.15611/pn.2017.501.02

Tarczydło, B. i Howaniec, H. (2017). Kampanie storytellingowe na rzecz marek w teorii i
praktyce — wybrane aspekty. Marketing i Zarządzanie, 47, 301–310.
https://doi.org/10.18276/miz.2017.47-28
Wentzel, D., Tomczak, T. i Herrmann, A. (2010). The Moderating Effect of Manipulative
Intent and Cognitive Resources on the Evaluation of Narrative Ads. Psychology and Market,
27(5), 510–530. https://doi.org/10.1002/mar.20341
Woodside, A. G., Sood, S. i Miller, K. (2008). When consumers and brands talk: Storytelling
theory and research in psychology and marketing. Psychology & Marketing, 25(2), 97–145.
https://doi.org/10.1002/mar.20203
Woodside, A. G. (2010). Brand-Consumer Storytelling Theory and Research: Introduction to
a Psychology & Marketing Special Issue. Psychology & Marketing, 27(6), 531–540.
https://doi.org/10.1002/mar.20342
Wójcik, M. (2011). Płeć reklamy portretowanie kobiet i mężczyzn we współczesnych
telewizyjnych przekazach reklamowych. Редакційна колегія, 73–76.
Yueh, H. P. i Zheng, Y. L. (2019). Effectiveness of Storytelling in Agricultural Marketing:
Scale Development and Model Evaluation. Frontiers in psychology, 10, 452.
https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.00452

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 4/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę