Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.12.7
JEL: K21

Commentary to the judgement rendered by the Court of Appeal in Warsaw on 28 November 2019, file no. VII AGa 727/19. Defective election of a chairperson of a general meeting and the effects thereof

The article presents considerations concerning the correctness of election of a chairman of the general meeting and its significance for the validity of resolutions adopted by the general meeting. The aim of the article is to present and evaluate the legal solutions adopted by the courts in the discussed case, and to comment on important issues concerning the defective appointment of a chairperson of the meeting. Furthermore, this articles sets forth the importance of registering a shareholder at a general meeting for his/her right to participate therein.

Keywords: election of a chairperson of the general meeting; persons entitled to participate in the general meeting; registration of a shareholder to participate in the general meeting; chairperson of the general meeting

References

Bibliografia/References

Antoszek, P. (2009). Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Czerniawski, R. (2009). Walne zgromadzenie spółki akcyjnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Dumkiewicz, M. (2020). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. LEX/el.

Gajewska, I., Kwaśnicki, R. L. (2005). Wybór przewodniczącego organów uchwałodawczych spółek kapitałowych. Prawo Spółek, (1).

Krysik, A. (2014). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Mataczyński, M. (2011). Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Michalski, M. (2010). Uwagi krytyczne do niektórych aspektów nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 5.12.2008 r. Przegląd Prawa Handlowego, (2).

Naworski, J. P. (2012). W: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna. Warszawa, LEX/el.

Nowacki, A. (2009). Obrady zgromadzenia spółki kapitałowej, cz. I. Rejent, (4).

Szwaja, J. (2008), Kodeks spółek handlowych, Komentarz do artykułów 301–458. Tom III. Warszawa: C.H.Beck.

Rodzynkiewicz, M. (2018). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LEX/el.

Article price
4.00
Price of the magazine number
15.00
Subscription
79.00 €
71.00
get subscription