Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0137-5490.2021.12.7
JEL: K21

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 28.11.2019 r., VII AGa 727/19. Wadliwy wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia i jego skutki

W artykule przedstawiono rozważania dotyczące prawidłowości wyboru przewodniczącego walnego zgromadzenia i jego wpływu na ważność uchwał podejmowanych przez walne zgromadzenie. Celem artykułu jest prezentacja i ocena rozwiązań prawnych przyjętych przez sądy w omawianej sprawie oraz dokonanie komentarza istotnych kwestii dotyczących wadliwego wyboru przewodniczącego zgromadzenia. Na marginesie rozważań omówione zostało zagadnienie znaczenia rejestracji akcjonariusza na walnym zgromadzeniu dla jego prawa do udziału w walnym zgromadzeniu.

Słowa kluczowe: wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia; osoby uprawnione do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu; rejestracja akcjonariusza do udziału w walnym zgromadzeniu; przewodniczący walnego zgromadzenia

Bibliografia

Bibliografia/References

Antoszek, P. (2009). Cywilnoprawny charakter uchwał wspólników spółek kapitałowych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Czerniawski, R. (2009). Walne zgromadzenie spółki akcyjnej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Dumkiewicz, M. (2020). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. LEX/el.

Gajewska, I., Kwaśnicki, R. L. (2005). Wybór przewodniczącego organów uchwałodawczych spółek kapitałowych. Prawo Spółek, (1).

Krysik, A. (2014). W: Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.

Mataczyński, M. (2011). Cywilnoprawne skutki naruszenia obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji spółek publicznych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Michalski, M. (2010). Uwagi krytyczne do niektórych aspektów nowelizacji kodeksu spółek handlowych z 5.12.2008 r. Przegląd Prawa Handlowego, (2).

Naworski, J. P. (2012). W: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Dział II. Spółka akcyjna. Warszawa, LEX/el.

Nowacki, A. (2009). Obrady zgromadzenia spółki kapitałowej, cz. I. Rejent, (4).

Szwaja, J. (2008), Kodeks spółek handlowych, Komentarz do artykułów 301–458. Tom III. Warszawa: C.H.Beck.

Rodzynkiewicz, M. (2018). W: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LEX/el.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
66.96
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę