Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.4
JEL: K34

"Look through approach" in the context of the new withholding tax mechanism

The article's subject is "look through approach"
conception, proposed by the Ministry of Finance in
published draft of Explanatory Notes to the new
withholding tax regulations. This concept might be
applied in the context of ne beneficial owner definition.
"Look through approach" concept is based on the
possibility of benefiting from preferential principles of
withholding tax in case of an intermediary, which
transferred payment to the beneficial owner. However,
the concept itself was not mentioned directly in the
amendment to the CIT Act, but it was only proposed in
the draft of Explanatory Notes. The article presents the
most important issues connected with new definition of
beneficial owner and the lack of adequate explanations
regarding the application of "look through approach"
concept, that entrepreneurs might meet.

Download article
Keywords: withholding tax; beneficial owner; draft of explanatory notes; payments

References

Bany, K. (2016). Modelowa konwencja w sprawie podatku od dochodu i majątku, Warszawa: Wolters Kluwer.
Filipczyk, H. (2011). Indywidualne interpretacje prawa podatkowego — prawo i praktyka, Warszawa: Oficyna Prawa Polskiego.
Garlicki, L., Zubik, M. (red.). 2016). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
Gomułowicz, A., Małecki J. (2013). Podatki i prawo podatkowe, Warszawa: Lexis Nexis.
Kondratowska-Muszyńska J. (2019). Objaśnienia podatkowe jako nowy etap tworzenia prawa podatkowego. Monitor Podatkowy, 7.
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, A. Obońska (red.), Legalis/el 2019.
Klauzula rzeczywistego beneficjenta; https://pieniadze.rp.pl/sponsorowane/21063-klauzula-rzeczywistego-beneficjenta (27.02.2020).
Konfederacja Lewiatan (2019). Uwagi Konfederacji Lewiatan do projektu objaśnień podatkowych z 19.06.2019 r. „Zasady poboru podatku u źródła”.

Konsultacje podatkowe w sprawie objaśnień do przepisów w zakresie zasad poboru podatku u źródła; https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-p-
odatkowe-w-sprawie-objasnien-do-przepisow-w-zakresie-zasad-poboru-podatku-u-zrodla (27.02.2020).

Lewandowska, M., Stępień, A. (2019). Trybunał Sprawiedliwości o nadużyciu zwolnienia z podatku u źródła: zaskakujące rozczarowanie czy prze-
widywalny kierunek interpretacji? Polskie regulacje niezgodne z prawem UE? Przegląd Podatkowy, 8.

Majdowski, F. (2019). Planowanie podatkowe z wykorzystaniem zagranicznych podmiotów holdingowych — koniec pewnej epoki? Kilka uwag na tle
ostatnich wyroków Trybunału Sprawiedliwości w sprawie dyrektyw podatkowych dotyczących tzw. pasywnych płatności. Przegląd Podatkowy, 10.
Mroziuk, M., Zalewski, Ł. (2019). Podatek u źródła, czyli stan niepewności. W firmach i MF. Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, Gazeta Prawna
z 15.11.2019.
Piec M. (2019). Dla kogo korzyści z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Rzeczpospolita, z 9.09.2019.

Podolska, M., Lewandowska M. (2019). WHT — Objaśnienia MF wymagają dalszych objaśnień, https://crido.pl/blog-taxes/wht-objasnienia-mf-w-
ymagaja-dalszych-objasnien/ (27.02.2020).

Pogoński M. (2019). Obowiązki płatnika w związku z wypłatami na rzecz podmiotów zagranicznych, Legalis/el.
Polska Izba Nieruchomości Komercyjnych (2019). Uwagi do projektu objaśnień do przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła (projekt
z 19.06.2019 r.) zgłaszane w ramach konsultacji publicznych.
Strzała, D. (2019). Nowe zasady poboru podatku u źródła — mechanizm walki z optymalizacją podatkową czy patologia podatkowa? Doradztwo
Podatkowe — Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych, 8.
Szatkowska, M., Makieła, A. (2019). Zmiana brzmienia klauzuli rzeczywistego właściciela to nie tylko dodatkowe obowiązki dla podatników,

https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2019/06/zmiana-brzmienia-klauzuli-rzeczywistego-wlasciciela-to-nie-tylko-dodatkowe-obowiazki-dla-
podatnikow.html (27.02.2020).

Wacławczyk, A., Raińczuk, M. (2019), Podatek u źródła (WHT) a rzeczywisty właściciel i rzeczywista działalność gospodarcza; https://www2.deloit-
te.com/pl/pl/pages/tax/articles/alerty-podatkowe/podatek-u-zrodla-wht-rzeczywisty-wlasciciel-rzeczywista-dzialalnosc-gospodarcza.html

(27.02.2020).
Wilk, M. (2015a). Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) po zmianach w Komentarzu do Konwencji Modelowej OECD
w sprawie podatku od dochodu i majątku z 2014 r. Przegląd Podatkowy, 9.
Wilk, M. (2015). Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym, Warszawa: Wolters Kluwer.

Article price
4.00
Journal of Business Law 3/2020
15.00
As file to download
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription