Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 01/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Publication date: 2005
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
82.00 €
74.00
82.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
163.00 €
122.00
176.00 €
122.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Tomasz Spyra
Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego

Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych w świetle dyrektywy 2002/47/EC
Autor wskazuje najistotniejsze problemy interpretacyjne związane ze stosowaniem ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych. Omawia więc zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy czy skutki zabezpieczenia rzeczowego dochodząc do wniosku, że ustawa jest kolejnym przypadkiem niezbyt udanej legislacji.

Aleksander Lipiński
Uniwersytet Śląski

Współdziałanie w postępowaniu koncesyjnym prowadzonym na podstawie prawa geologicznego i górniczego
Dla niektórych przedsięwzięć przyznawanie koncesji wymaga spełnienia wielu dodatkowych warunków. Tak jest w przypadku postępowania koncesyjnego prowadzonego na podstawie prawa geologicznego i górniczego. Autor analizuje tryb i przesłanki koncesjonowania zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nawiązując do zmian przewidzianych w prawie geologicznym i górniczym.

Konsultacje

Krzysztof J. Matuszyk
Uniwersytet Warszawski

Instytucja odsetek w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Autor krytycznie analizuje wprowadzoną do ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych instytucję odsetek. Zwraca przy tym uwagę, że została ona implementowana w celu realizacji założeń określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego I rady o zwalczaniu opóźnień w płatnościach w umowach handlowych.

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy

Prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian
I. Współdziałanie banku - wierzyciela przy wykonywaniu umowy kredytowej
II. Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €