Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 02/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Publication date: 2005
Place publication: Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
83.00 €
74.00
83.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
165.00 €
124.00
178.00 €
124.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Andrzej Szewc
Uniwersytet Śląski

Uwagi w związku z art. 16. Prawa własności przemysłowej
Czy art. 161 Prawa własności przemysłowej jest potrzebny? Czy polskie prawo zapewnia tak polskiemu, jak i zagranicznemu właścicielowi znaku wszystkie uprawnienia , jakie przyznaje im konwencja paryska? Jaka jest prawna regulacja ochrony zagranicznych przedsiębiorców w polskim prawie? Na te pytania odpowiada w sposób interesujący powyższe opracowanie.

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Uniwersytet w Białymstoku

Prawo do ochrony sfery życia prywatnego osób publicznych w świetle polskiej doktryny i orzecznictwa
Celem artykułu jest wyjaśnienie pojęć "osoba publiczna", "działalność publiczna" i "funkcja publiczna". Czy słuszny jest postulat wprowadzenia jednolitej terminologii na określenie tzw. osób działających w sferze publicznej i jednolitej interpretacji pojęć w odniesieniu do regulacji prawnych dotyczących ochrony dóbr osobistych? Zaletą tekstu jest również obok bogatej literatury analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego.

Robert Jastrzębski

Składkowy Fundusz Gwarancyjny
Celem Funduszu jest zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, w tym wypadku dowodami składowymi lub ich częściami. Działalność Funduszu powinna też wpływać pobudzająco na zawieranie umowy składu, a tym samym obrót dowodami składowymi, w szczególności na operacje warrantowe. Ważną rolę odgrywa tutaj kredyt towarowy w postaci składowego dowodu zastawniczego. Autor jest zdania, że regulacje, zwłaszcza dotyczące Składowego Funduszu Gwarancyjnego, przyczynią się do rozwoju obrotu dowodami składowymi lub ich częściami, z którym związany jest kredyt towarowy.

Jan Byrski
Uniwersytet Jagielloński

Forma elektroniczna ze znacznikiem czasu
Analiza nowej formy czynności prawnej -- formy elektronicznej. Autor analizuje pojawiające się w związku z tym problemy oraz podejmuje próbę wskazania najlepszego rozwiązania -- wyróżnienia formy elektronicznej ze znacznikiem czasu.

Konsultacje

Jarosław Kuisz
Uniwersytet Warszawski

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a ochrona interesów producentów
Czy jest format telewizyjny i czy może zostać objęty ochroną ustawową. Jak reguluje to polskie prawo -- na te pytania odpowiada Autor publikacji.

Recenzja

Wiesław Czyżowicz

Prawo celne
Merytoryczne omówienie prof. dr hab. Andrzeja Drwiłło z Uniwersytetu Gdańskiego podręcznika "Prawo celne" pod red. profesora SGH i praktyka Wiesława Czyżowicza.

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy

I. Ubezpieczenie spłaty wierzytelności
II. Uprawnienie ubezpieczyciela do odmowy wypłaty odszkodowania
Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €