Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 02/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
80.00 €
72.00
80.00 €
72.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
160.00 €
120.00
172.00 €
120.00
From number:
W numerze:

Marek Szydło
Uniwersytet Wrocławski

Pomoc państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw zagrożonych w prawie wspólnotowym

Łukasz Boberek
Szkoła Główna Handlowa

Problem niedoskonałości regulacji państwowych, a jego związek z oceną skutków regulacji

Bartosz Draniewicz
Instytut Nauk Prawnych PAN

Odraczanie, zmniejszanie oraz umarzanie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych

Robert Jastrzębski
Uniwersytet Warszawski

Kredyt warrantowy

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych
Elżbieta Skowrońska - Bocian

Sędzia Sąd Najwyższego

Sąd Najwyższy Zmiana stanu prawnego jako nadzwyczajna zmiana stosunków (art. 3571 k.c.)
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €