Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 03/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Annual subscription 2024 (12 consecutive numbers)
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
From number:
Semi-annual subscription 2024 (6 consecutive numbers)
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
99.00 €
89.00
Lowest price in last 30 days: 89.00
From number:
W numerze:

Artykuły


Wojciech Paszowski
Uniwersytet Wrocławski

Zakres odpowiedzialności kontraktowej przewoźnika a konsensualność umowy przewozu przesyłek towarowych
Odpowiedzialność kontraktowa jest jednym z reżimów odpowiedzialności odszkodowawczej wyodrębnionych wedle kryterium sposobu powstawania odpowiedzialności. Autor analizuje odpowiedzialność kontraktową jako obowiązek naprawy szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Adam Samborski
Uniwersytet Śląski

Integracja rynków finansowych w Europie
Czy stopień integracji rynków finansowych Europy wpłynie pozytywnie na rozwój ekonomiczny poszczególnych krajów? Na ile te procesy będą udziałem całych społeczności? Autor odpowiada na te pytanie i podaje bogatą literaturę tematu.

Konsultacje

Hubert Skwarczyński
Uniwersytet Łódzki

Proceduralne aspekty udziału inspekcji handlowej w ściganiu przestępstw i wykroczeń

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawo własności intelektualnej

Jacek Skubikowski
Uniwersytet Warszawski

Zagadnienia międzynarodowej wymiany wynagrodzeń za artystyczne wykonania utworów muzycznych i słowno-muzycznych na podstawie umów dwustronnych
Obszerne omówienie transgranicznego charakteru wynagrodzeń za korzystanie z utworów i przedmiotów praw pokrewnych ze szczególnym podkreśleniem ochrony artystycznych wykonań. Walor pracy podnosi również bogata literatura przedmiotu.
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 4 €
Kurier FedEX 4 €
Inpost Paczkomaty 4 €
Free delivery in Reader's Club from 47 €