Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 03/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
83.00 €
75.00
83.00 €
75.00
From number:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
166.00 €
125.00
179.00 €
125.00
From number:

W numerze:

Dariusz Adamski
Uniwersytet Wrocławski


Wykorzystanie łączności elektronicznej w procedurze zamówień publicznych

Jakub Pokrzywniak
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Uwagi o pojęciu umowy kompleksowej w rozumieniu art. 5 Prawa energetycznego

Adrianna Miler
Uniwersytet Sląski

Strefa przemysłowa jako nowy instrument ochrony środowiska

Konsultacje

Jan Funk

Międzynarodowy Sąd Arbitrażowy przy Białoruskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej Umowa kooperacji i stosunki w ramach umowy o dzieło

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy

I. Skuteczność umowy przywłaszczenia w stosunku do masy upadłościowej
II. Skutki zastrzeżenia czasowego ograniczenia poręczenia wekslowego

Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €