Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 04/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
82.00 €
74.00
82.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
163.00 €
122.00
176.00 €
122.00
From number:
W numerze:

Kaziemierz Strzyczkowski
Uniwersytet Łódzki

Kontrola koncentracji przedsiębiorstw w prawie wspólnotowym

Konrad Kohutek

Polsko-Niemieckie Centrum Prawa bankowego przy Uniwersytecie Jagiellońskim Stosunek między art. 81 i 82 Traktatu a krajowym prawem konkurencji (reguły konwergencji)

Jan Byrski
Uniwersytet Jagielloński

Tajemnica bankowa a outsourcing działalności bankowej. Rozważania na tle powierzenia przez bank czynności dotyczących technologii informatycznych

Konsultacje
Przemysław Maschke

Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu Tryb dochodzenia przez jednostki dozoru technicznego należności z tytułu opłat

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy

Elżbieta Skowrońska-Bocian

Sędzia Sądu Najwyższego
Status organizacji pożytku publicznego
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €