Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 05/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
80.00 €
72.00
80.00 €
72.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
159.00 €
119.00
171.00 €
119.00
From number:
W numerze:

Bartosz Draniewicz

INP PAN Pojazdy wycofane z eksploatacji - nowe obowiązki przedsiębiorców14 marca br. weszła w życie ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji . Omawiając przepisy ustawy odnosi się Autor do norm prawa unijnego i wskazuje na rozwiązania, które nie w pełni będą służyły realizacji celu postawionego przez ustawodawcę.

Konrad Kohutek

Polsko-Niemieckie Centrum Prawa Bankowego Instytucja koncesji w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej - wybrane zagadnieniaAutor omawia instytucję koncesji, a także koncepcję oraz strukturę unormowań określających zasady koncesjonowania działalności gospodarczej. Przedstawia także kilka nowych rozwiązań dotyczących tej ważnej kwestii.

Konsultacje

Tomasz Srokosz
Uniwersytet Jagielloński

Dostawa wody - aspekty prawnorzeczoweOpracowanie dotyczy polemiki z poglądem o możliwości zakwalifikowania wodociągu jako części składowej przedsiębiorstwa.

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy
Naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną

Prawo własności intelektualnej

Justyna Mordwiłko
Uniwersytet Warszawski

Zatwierdzanie tabel stawek wynagrodzeń autorskich stosowanych przez organizacje zbiorowego zarządzania - analiza prawnoporównawczaKwestia tabel wynagrodzeń autorskich stosowanych przez organizacje zajmujące się zbiorowym zarządzaniem jest i bardzo ważka, ale i kontrowersyjna. Autorka w swoim opracowaniu porównuje obowiązujące systemy w państwach europejskich , a także w prawie unijnym.
Odbiór osobisty 0 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €