Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 05/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Semi-annual subscription 2021 (6 consecutive numbers)
82.00 €
74.00
82.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2021 (12 consecutive numbers)
164.00 €
123.00
177.00 €
123.00
From number:
W numerze:

Bartłomiej Nowak

Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji Implementacja dyrektyw do systemu krajowego. Przypadek Polski

Anna Krawiec

Uniwersytet Jagielloński Instytucja protestu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Tadeusz Borkowski

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

Stefan Jerzak

Departament Zagraniczny BGZ S.A. Progi walutowe a swoboda przepływu kapitału

Henryk Palarz

Uniwersytet Sląski Nowa procedura zatwierdzania taryf dla paliw lub energii w Prawie energetycznym

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy Stosowanie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych do umów zawieranych przez gminę
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €