Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 06/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
80.00 €
72.00
80.00 €
72.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
159.00 €
119.00
171.00 €
119.00
From number:
W numerze:

Artykuły

Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Uniwersytet w Białymstoku

Prawo do ochrony prywatności osób publicznychAnalizując orzecznictwo sądów amerykańskich Autorka omawia zagadnienie ochrony prywatności osób publicznych. Ten analityczny tekst zawiera w sobie wiele wniosków aktualnych i dla naszego stosowania prawa. Interesujące są też rozważania na temat zakresu pojęciowego "interesu publicznego".

Barbara Jesionowska
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Niedozwolone postanowienia umowne w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościamiKorzystając z orzecznictwa Autorka przedstawia problemy z zakresu obrotu gospodarczego, gdzie często dochodzi do narzucania warunków umów niekorzystnych dla kontrahentów i konsumentów.

Marek Głasek
Agnieszka Małecka
Piotr Sadowski

Status prawny nieruchomości przejętych przy przeprowadzaniu reformy rolnejAutorzy omawiają szczegółowo wątpliwości dotyczące problemów powstałych na gruncie prawa rzeczowego przy przeprowadzaniu reformy rolnej. Chodzi o stan prawny konfiskowanych lub "przekazywanych" nieruchomości.

Mariusz Załucki
Uniwersytet Rzeszowski

Upoważnienie do korzystania z formy de lege lata i de lege ferendaInstytucją, która wzbudza największe zainteresowanie po naszym wejściu do Unii Europejskiej i po zmianie podstawowych regulacji z zakresu prawa prywatnego jest firma. Autor omawia zagadnienia dotyczące dopuszczalności obrotu firmą i licencji, zakresu upoważnienia i sytuacji stron względem osób trzecich.

Recenzja

Stanisław Hoc
Uniwersytet Opolski

Zamówienia publiczne w Polsce(Grzegorz Hoc, Edward Komorwski, Przemysław Szustakiewicz, Zamówienia publiczne w Polsce. Studium prawne, Warszawa 2005 r.)

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy
I.Przejście praw i obowiązków z art. 494 k.s.h.
II.Kompetencja sądu cywilnego do badania decyzji administracyjnej
III.Wygaśnięcie hipotek przymusowych zabezpieczających należności podatkowe w toku postępowania upadłościowego IV.Uprzywilejowana akcja Skarbu Państwa V.Wyłączenie zysku spółki od podziału
Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €