Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 06/2006

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2006 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
7.00
Semi-annual subscription 2022 (6 consecutive numbers)
82.00 €
74.00
82.00 €
74.00
From number:
Annual subscription 2022 (12 consecutive numbers)
163.00 €
122.00
176.00 €
122.00
From number:
W numerze:

Rajmund K. Szulc

Szkoła Główna Handlowa Usługi bez granic. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca usług na rynku wewnętrznym UE (cz. I)

Hubert Skwarczyński Odpowiedzialność posiłkowa w prawie karnym skarbowym

Grażyna Cern

Uniwersytet Gdański Partnerstwo publiczno-prywatne

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy Reprezentowanie wspólnoty mieszkaniowej

Prawo własności intelektualnej

Grzedorz Tylec

Katolicki Uniwersytet Lubelski Ochrona tytułu utworu w prawie autorskim i prawie prasowym
Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €