Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 07/2005

ISSN: 0137-5490
Pages: 32
Place publication: 2005 Warszawa
Binding: paperback
Article price
As file to download
4.00
Buy article
Price of the magazine number
8.00
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
83.00 €
75.00
83.00 €
75.00
From number:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
166.00 €
125.00
179.00 €
125.00
From number:
W numerze:

Adrianna Miler
Uniwersytet Sląski

Niektóre problemy wpływu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na wartość nieruchomościPowyższy tekst uwzględnia zmianę stanu prawnego, która nastąpiła z dniem 22 września 2004 r.

Jan Błeszyński
Uniwersytet Warszawski

Chrakter prawny rozstrzygnięć Komisji Prawa Autorskiego w składach trzyosobowych (Art. 108 ust. 5-7 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych)Niniejsze opracowanie było przygotowane do Księgi Pamiątkowej z okazji Jubileuszu pracy naukowej Prof. dr hab. Janusza Szwai. Autor dedykuje je Profesorowi z wyrazami uszanowania, najwyższego uznania dla Jego osiągnięć naukowych i życzeniami wielu lat równie owocnej pracy.

Recenzja

Wiesław Czyżowicz
Szkoła Główna Handlowa

Nadzór instytucjonalny i indywidualny w prawie subwencyjnym(Aleksander Werner, "Nadzór instytucjonalny i indywidualny w prawie subwencyjnym", Warszawa 20005)

Orzecznictwo w sprawach gospodarczych

Sąd Najwyższy
I. Wygaśnięcie hipotek przymusowych zabezpieczających należności podatkowe w toku postępowania upadłościowego
II. Uprzywilejowana akcja Skarbu Państwa
III. Wyłączenie zysku spółki od podziału
Odbiór osobisty (po umówieniu się) 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €